Izložba fotografija „Ostavljena sećanja“ koja na specifičan način, iz ugla dece, dokumentuje iskustva izbeglica sa zapadnobalkanske rute, otvorena je 17. oktobra u EU info centru u Beogradu.

Izložba autorke Milice Anđelković-Jovanović iz Međunarodne organizacije za migracije nastala je u prihvatnim centrima u Srbiji, gde je ona snimala igračke koja su ostavila deca migranti. Prema podacima Komesarijata za izbeglice, u Srbiji boravi oko 4.000 migranata i izbeglica, u 13 prihvatnih i pet centara za azil. Većina dece je u pratnji roditelja, a oko 500 pohađa nastavu u školama u Srbiji. Oko stotinu dece putuje bez roditelja.

Autorka izložbe kaže da je odabrala da snima igraške dece migranata jer je to “jedino što ostaje iza malih života koji u naručju svojih porodica, kroz sunce, kišu i hladnoću, džinovskim koracima hitaju ka sanjanoj Evropi”.

Izložba koju je priredio projekat Podrška Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji obišla je nekoliko gradova u zemlji. U EU info centru ce biti otvorena do 14. novembra.

Evropska unija (EU) je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra za humanitarnu pomoć i zaštitu migranata, a posebno zaštitu dece, za obezbeđivanje uslova za prihvat i smeštaj u prihvatnim i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri upravljanju granicom i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama.