Trening za trenere

„Trening za trenere za međunarodne omladinske programe“ održaće se od 10-15. marta, 2014. godine u Sremskim Karlovcima, a prijavljivanje traje do 28. februara.

Trening_za_trenere

Grupa „Hajde da…“ u ulozi Kontakt tačke a uz podršku Ministarstva omladine i sporta, je kreirala „Trening za trenere za međunarodne omladinske programe“ u želji da doprinese podizanju kvaliteta međunarodnih omladinskih projekata, a naročito onih projekata u kojima učestvuju mladi i organizacije iz Srbije.

Tendencija povećanja broja međunarodnih projekata koje vode ili na kojima učestvuju organizacije//KzM  iz Srbije je stvorila potrebu za obukom nove generacije trenera za rad u međunarodnom omladinskom kontekstu.

Cilj treninga je da treneri, koji imaju iskustva u radu sa mladima na lokalnom ili na nivou Srbije, razviju kompetencije za ulogu trenera i na međunarodnom nivou. Treningom će nova generacija trenera iz Srbije dobiti znanja i veštine da u okviru svojih organizacija i KZM budu sposobni da osmisle, planiraju, realizuju i procene uspešnost međunarodnih neformalno-obrazovnih aktivnosti u oblastima rada sa mladima, korišćenjem odgovarajućih metodologija i radeći u timu sa iskusnim trenerima.

Da biste se prijavili za učešće na Treningu, potrebno je da popunite prijavni formular i da zajedno sa svojom biografijom (CV) pošaljete na adresu: : hajdeda@mladiuakciji.rs, najkasnije do 28. februara, 2014, do 12.00 časova. Obavezno priložiti svoju biografiju (CV) uz aplikaciju!
Trening se održava uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Prijavni formular za Treningu za trenere za međunarodne omladinske programe