Tim EVROPA nastavlja rad u proširenom sastavu

Tim Evropa-Srbija obeležio je godinu dana rada sastankom u novom, proširenom sastavu, na kome se razgovaralo o načinima na koje eksperti iz različitih oblasti mogu građanima Srbije približiti i pojasniti ideju evropskih integracija i proces pristupanja Evropskoj uniji.

Team_EU-1

Novi članovi iz Zaječara, Beograda, Novog Sada, Novog Pazara, Kragujevca i Vranja predstavili su se Timu, precizirajući specifičnosti oblasti koje pokrivaju i motive zbog kojih su se pridružili Timu Evropa-Srbija. Uz 19 starih članova koji nastavljaju rad, Tim sada broji 30 nezavisnih eksperata iz gradova širom Srbije.

S obzirom na početak pregovora Srbije o pristupanju EU, godinu dana od osnivanja Tima Evropa odlučeno je da se on proširi novimi članovima sa dodatnim područjima ekspertize kako bi se pokrila sva područja koja su obuhvaćena pregovaračkim procesom.

Članovima Tima obratili su se šef za informisanje, komunikaciju i medije delegacije EU u Srbiji Ramunas Janušauskas, Ivana Ponjavić iz pregovaračkog tima za pristupanje EU, pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije Ivana Đurić i Davor Glavaš iz EU Info centra.

Glavni izazov za članove Tima u narednom periodu biće da prošire polje svog delovanja i informišu što veći broj građana, kao i da prateći tempo pristupnih pregovora građanima objašnjavaju praktične implikacije napretka na njihov svakodnevni život.

Jedan od zadataka Tima biće i da kroz javno delovanje, učešće na predavanjima, konferencijama, seminarima, festivalima mladih kao i gostovanje u medijima, što bolje objasne srpskoj javnosti politiku Evropske Unije i sama pregovaračka poglavlja.

Tim Evropa-Srbija osnovan je u maju 2013. godine sa ciljem da okupljeni eksperti kroz javno delovanje i kontakte sa građanima Srbije doprinesu razumevanju suštine EU i pregovaračkog procesa i informišu građane o praktičnim pitanjima u vezi sa članstvom u Uniji.

Tim čine nezavisni eksperti iz oblasti istorije EU, institucija i procesa odlučivanja u Uniji, politike EU o ljudskim pravima, demokratiji i manjinama, biznisa, ekologije, poljoprivrede, razvoja sela, bezbednosti hrane, kulture, obrazovanja i medija.

Team_EU-2