Pregovori o sporazumu o “zelenoj robi”

'Zelena roba' se smatra vitalnom komponentom u održivom razvoju i obuhvata sve oblasti kao što je rešavanje problema zagađenosti vazduha, upravljanje otpadom ili proizvodnja obnovljive energije kao što je energija vetra i solarna energija.

Osnovni bankovni računi za sve

Naknade i pravila za ove račune bi trebalo da budu transparentni i uporedivi, a trebalo bi i da bude lako da se pređe na drugi osnovni račun koji nudi bolje uslove, dodaje se u tekstu koji će biti usklađen sa državama članicama EU.

Poboljšati koordinaciju novca za globalnu klimu

U izveštaju, Evropski revizorski sud je zaključio da iako je Evropska komisija dobro upravljala spredstvima pomoći koja se tiču klime, saradnja između Komisije i država članica nije adekvatna.

Robusno i efikasno do obnovljivih izvora energije

Obnovljivi izvori energije su pre svega - izvori energije. Ova činjenica se često zanemari kada su u pitanju ovi izvori energije. U Srbiji, pa i u Evropskoj uniji, na njih se često gleda kao na modni detalj, stav, izum poludelih hipika, zaveru energetski siromašnih zemalja koje žele svo fosilno gorivo za sebe, zaveru energetski bogatih zemalja koje žele svo fosilno gorivo za sebe i tako dalje i tome slično.