Bolja zaštita prava putnika u vazdušnom saobraćaju

Nacrt revidiranog zakona zahtevaće od avio kompanija da na aerodromima imaju službenike koji će stupati u kontakt sa putnicima kako bi ih izvestili o njihovim pravima i procedurama za žalbe, o pomoći, povraćaju novca ili preusmeravanju letova. Putnici će njima moći da ulože žalbe, uključujući i one koje se tiču izgubljenog ili oštećenog prtljaga.

Reding traži novi ugovor o zaštiti podataka za Evropu

„Moramo se uozbiljiti po pitanju zaštite podataka. Ako EU želi biti uverljiva u naporima da ponovno zadobije poverenje, ako želi biti primer drugim kontinentima, najprije mora počistiti ispred svojih vrata” rekla je potpredsednica Vivijan Reding, komesarka za pravosuđe EU.

Provere kvaliteta na univerzitetima i ustanovama za stručno obrazovanje

Države članice moraju da ostave iza sebe čisto formalan pristup i da modernizuju svoje sisteme kvaliteta ako žele da unaprede učinak univerziteta i ustanova za stručno obrazovanje, navodi se u dva izveštaja koje je objavila Evropska komisija o garanciji kvaliteta u visokom obrazovanju i stručnom usavršavanju.

Obezbediti slobodno kretanje građana EU-a

Poreske prepreke i dalje su jedan od ključnih elemenata koji odvraća građane EU-a da napuste svoju državu porekla kako bi tražili posao u drugoj državi članici Unije.

EU se kreće pravim putem u oblasti zaštite podataka

62 institucije EU koje nadzire ESZP obuhvaćene su istraživanjem o tome kako obrađuju lične informacije. Istraživanje je, između ostalog, obuhvatilo pitanja o obuci osoblja, transferima u treće zemlje i kako su službenici za zaštitu podataka uključeni u kreiranje novih operacija obrade.