Užički Centar za reciklažu tekstila: Pomoć EU za ekonomsko osnaživanje žena

U Užicu je otvoren Centar za reciklažu tekstila, nastao kao rezultat višegodišnjih napora koje Udruženje Ženski centar preduzima u cilju ekonomskog osnaživanja žena, promocije ženskog preduzetništva, kreativnosti i brige o zajednici. Prostorije Centra su adaptirane i adekvatno opremljene zahvaljujući projektu Reciklažom tekstila do održivih rešenja, koji je finansiran sredstvima Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora.

Nova načela za povećanje kvaliteta turističkih usluga

Načelima su obuhvaćena četiri glavna područja: osposobljavanje osoblja pod nadzorom koordinatora za kvalitet, zadovoljstvo potrošača zbog garantovane obrade pritužbi turista, čistoća i održavanje, kao i tačnost i pouzdanost informacija, barem na najvažnijem stranom jeziku.

Nova strategija za promovisanje priobalnog i primorskog turizma

Prepoznajući potencijal sektora za održiv rast i otvaranje novih radnih mesta, strategija je predvidela 14 operacija EU da pomogne priobalnim regijama i preduzećima da se uhvati u koštac sa izazovima sa kojima se suočavaju i da ojačaju poziciju sektora kao ključnog pokretača evropske plave ekonomije.