Zabrinutost potrošača u vezi s industrijom internet aplikacija

Trenutno više od 50 % tržišta internetskih igara EU čine igre koje se oglašavaju kao „besplatne” iako često podrazumijevaju ponekad skupu kupovinu unutar aplikacije, a potrošači često nisu potpuno svesni da pritom troše novac jer se njihove kreditne kartice terete automatski.

Šta 5G mreža može da učini za vas

5G predstavlja novu mrežnu tehnologiju i infrastrkturu koja će obezbediti kapacitete neophodne kako bi se izašlo na kraj sa povećanom upotrebom komunikacionih tehnologija – posebno bežične tehnologije – od strane ljudi i mašina.

Nova načela za povećanje kvaliteta turističkih usluga

Načelima su obuhvaćena četiri glavna područja: osposobljavanje osoblja pod nadzorom koordinatora za kvalitet, zadovoljstvo potrošača zbog garantovane obrade pritužbi turista, čistoća i održavanje, kao i tačnost i pouzdanost informacija, barem na najvažnijem stranom jeziku.

Nova strategija za promovisanje priobalnog i primorskog turizma

Prepoznajući potencijal sektora za održiv rast i otvaranje novih radnih mesta, strategija je predvidela 14 operacija EU da pomogne priobalnim regijama i preduzećima da se uhvati u koštac sa izazovima sa kojima se suočavaju i da ojačaju poziciju sektora kao ključnog pokretača evropske plave ekonomije.

Bum u razvoju aplikacija vredan 63 milijarde evra

Do 2018. u evropskom sektoru za razvoj aplikacija biće skoro pet miliona radnih mesta: studija koju je sproveo GIGAOM pokazuje da su evropski programeri aplikacija dorasli izazovu da preuzmu globalno vođstvo.

Debata o širenju Unije u Domu Omladine

Info centar Evropske unije organizovao je u Domu Omladine u Beogradu simulaciju debate u Evropskom parlamentu na temu proširenja EU, a prevagu u raspravi su, prema mišljenju žirija i publike, odneli protivnici primanja novih članica u Uniju.