U okviru nedelje sećanja na obolele od HIV-a , udruženje građana  “Sunce”  organizovalo je tribinu  “Uloga lokalne zajednice i medija u odgovoru na HIV i AIDS’’ u EU info kutku u Nišu. Na tribini su izneti statistički podaci o broju obolelih i umrlih u Srbiji, a govorilo se i o odnosu prema HIV pozitivnim osobama kako kod nas tako i u svetu.

,,Godišnje u Srbiji bude novootkriveno oko 120 osoba, a stručnjaci procenjuju da je ta brojka trostruko veća’’, istakla je predsednica udruženja ,,Sunce’’ Sandra Mančić koja je dodala da ,,osobe koje žive sa HIV-om pripadaju svim socijalnim kategorijama. Nekada su to bili uglavnom intravenozni narkomani ili seksualni radnici, sada je sve više mladih iz različitih slojeva društva’’.

Tribina je organizovana sa ciljem da se ukaže na specifičan odnos i stepen diskriminacije obolelih. ,,Istraživanja su pokazala da su mladi izuzetno dobro informisani o HIV-u i AIDS-u, načinima prenošenja. Uprkos tome, čak 33% mladih ne bi kupilo povrće od prodavca za kog znaju da je zaražen HIV virusom’’, navodi Tanja Dimitrijević iz udruženja ,,Sunce’’. Govoreći o diskriminaciji, Maja Kamenov iz Centra za razvoj civilnih resursa je istakla da je praksa pokazala da inficirane i obolele osobe i dalje ,,često imaju problema pri zapošljavanju, ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu, a deca HIV pozitivnih roditelja su stigmatizovana’’.