Povodom obeležavanja šezdeset godina od potpisivanja Rimskih ugovora, Istorijski arhiv Evropske unije zajedno sa Istraživačkim centrom Alčide de Gasperi pri Evropskom univerzitetskom institutu, pripremio je putujuću izložbu arhivskih dokumenata i fotografija pod nazivom: „Sve ujedinjenija EU: Nasleđe Rimskih ugovora za današnju Evropu“.

Svrha ove izložbe jeste da pruži istorijski prikaz razvoja evropskih integracija od potpisivanja Ugovora do izazova sa kojima je Evropa suočena danas.

Izložbu čini 14 panela sa reprodukcijama dokumenata i fotografija sa naslovima i objašnjenjima i podeljena je na četiri tematske celine:

  • ISTORIJSKI PREGLED
  • EKONOMSKA EVROPA
  • SOCIJALNA DIMENZIJA I EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO
  • EVROPA U SVETU
  • EVROPA: BUDUĆI IZAZOVI

Istorijski pregled odnosi se na začetak i razvoj Evropske unije od potpisivanja Rimskih ugovora do Unije danas. Drugi deo prikazuje ekonomsko i zakonodavno ujedinjenje evropskih zemalja, posebnu pažnju posvećujući ekonomskom i pravnosudnom nasleđu Ugovora. „Socijalna dimenzija i evropsko državljanstvo“ posvećen je onome što su Rimski ugovori doneli u oblastima socijalne politike i demokratskog učešća. „Evropa u svetu“ pokriva pitanja evropskog međunarodnog identiteta. Završni panel o izazovima koji predstoje EU takođe je posvećen i izazovima sa kojima se EU danas suočava.

Održavanjem niza kulturnih, akademskih i sportskih manifestacija tokom čitave 2017. godine, obeležiće se šezdesetogodišnjica od potpisivanja Rimskih ugovora.

Izložba je nastala u saradnji sa Evropskim parlamentom, Savetom Evropske unije, Evropskom komisijom, Predsedništvom Saveta ministara Republike Italije, Ministarstvom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije i italijanskom novinskom agencijom ANSA.

Share and Enjoy !

0Shares