EU info centar u Beogradu predstavio je srednjoškolcima na Sajmu knjiga brojne projekte i mogućnosti ličnog razvoja kroz akademsko i volontersko usavršavanje, ali i putovanja, za koje EU svake godine izdvaja sve više sredstava.

Predstavnici EU info centra su na tribini u razgovoru sa štićenicima iz Doma za učenike srednje železničke škole, čije su prve asocijacije na EU bile vezane za politiku, ukazali na benefite koje im EU može doneti, a zaključeno je da je potrebno, da bi se fokus sa politke premestio na ono od čega mladi mogu imati koristi, da se kroz medije i direktne kontakte potencira na programima koji su im namenjeni.

Prema rečima Nebojše Glišića, predstavnika EU info centra, od 600 projekata koje EU sprovodi u Srbiji, mladima su namenjeni programi poput Horizont 2020, koji je najveći i istraživački i inovativni program, Erazmus plus, Tempus plus, Kreativna evropa ili volonterski program EVS.

“Svi programi omogućuju korisnicima da uz sve plaćene troškove borave u jednoj od zemalja EU, studiraju, akademski se nadogradjuju kroz master i doktorske studije, volontiraju ili samo putuju i upoznaju kulturu i tradicijiu zemlje domaćina”, rekao je Gišić.

Aleksandar Jovančić dodao je da je do sada kroz programe EU na studije otišlo oko 1.300 studenata, a da su samo za sledeću godinu obezbedjena sredstva za više od 1.100 mladih željnih akademskog usavršavanja.

euic-2

Foto: EU info centar

Glišić je dodao da program mladi u akciji obezebedjuje grantove od 15.000 evra, za omladinske projekte u oblasti kulture, pružanj informacija o EU ili sporta”.

Program Erasmus + Mladi u akciji podstiče mobilnost i do sada je kroz taj program realizovano 317 projekata iz Srbije, rekao je Glišić i dodao da je njihova ukupna vrednost je 5,5 miliona evra.

Svaki treći projekat koji je poslat u Brisel je odobren, dok je u nekim drugim zemljama prosečna prolaznost tih programa pet odsto, dodao je on.

Evropski volonterski servis, projekat u kom učestvuju volonterske organizacije iz cele Evrope, omogućava mladima do 30 godina da kao volonteri, radeći na nekom projektu, provedu od šest do 12 meseci u nekoj evropskoj zemlji. Volonterima je obezbeđen budžet za smeštaj, hranu, osiguranje, putne troškove, kurs jezika i džeparac.

Prema rečima Vladimira Djukića, koji je koristio program Eraymus+ mladi mogu jednostavno da volnotiraju i farbaju klupe, pomažu starima, osobama sa posebnim potrebama, invaliditetom, učestvuju u forum teatru, nastojeći da reše probleme diskriminacije. “Zadatak im je da pišu izveštaje koje EU kasnije koristi da predstavi zemlju domaćina”, rekao je Djukić.

Erazmus Mundus je program podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju kroz promovisanje najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih studija.

Program ima za cilj unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i međukulturnog razumevanja kroz saradnju sa partnerskim zemljama (zemlje koje nisu članice EU). Na taj način povećava se atraktivnost i prepoznatljivost evropskog visokog obrazovanja širom sveta i Evropska unija kao jedan od centara izuzetnosti.

Kako je navedeno na tribini, program funkcioniše tako što studentima i nastavno-naučnom osoblju iz svih zemalja sveta daje mogućnost upisa tj. uključivanja u postdiplomske studije na visoko-školskim institucijama Evropske unije i obratno tj. omogućava se mobilnost studenata i nastavnika iz EU u zemlje koje nisu članice.

Evropska unija obezbeđuje stipendije kako za državljane partnerskih zemalja koji su primljeni na Erazmus Mundus master i doktorske studije u zemljama Evropske unije, tako i za EU državljene koji će studirati u partnerskim zemljama, dodao je Glišić.

Share and Enjoy !

0Shares