Srpske opštine udružuju snage radi unapređenja inkluzije Roma

Predstavnici opština i gradova održali su radni sastanak u okviru projekta Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma, koji finansira Evropska unija, a za čiju je primenu zadužena misija OEBS u Srbiji.

inkluzijaRoma-1

Radni sastanak u Aranđelovcu, održan 15. i 16. maja, okupio je preko 50 predstavnika opština odnosno gradova koji su učestvovali u pilot projektu. Predsednici opština i načelnici gradskih uprava, koordinatori za romska pitanja, urbanisti, kao i stručnjaci za pitanja stanovanja Roma, učestvovali su u dinamičnim i interaktivnim diskusijama i razmeni ideja o konkretnim aspektima projekta koji srpskim vlastima pomažu da putem poboljšanog pristupa osnovnim pravima, građanskom učešću, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, prikladnom smeštaju, te putem otvaranja novih radnih mesta, poboljšaju životne uslove za Rome.

Prvi dan sastanka je bio posvećen stanovanju Roma kroz prikaz procene romskih naselja u 20 opština pilot projekta, sa posebnim naglaskom na razvoj i identifikaciju adekvatnih modela za poboljšanje stanovanja Roma.

inkluzijaRoma-2

Rezultati mapiranja organizacija civilnog društva u 20 opština pilot projekta, kao i diskusija o aktuelnim dostignućima i planovima međuresornih mobilnih timova, predstavljeni su na panelima drugog dana.

Jedna od sesija je bila posvećena i stvaranju Foruma za saradnju između ovih 20 opština i gradova, koji će omogućiti razmenu informacija i najboljih praksi. Ime Foruma “Patrin” je romska reč za list (trag) koji su Romi koristili kao znak za obeležavanje puta drugim putnicima. Slično ovome, opštine i gradovi pilot projekta pružaju smernice i savete, istovremeno razmenjujući znanje i iskustvo.

Podržavši inicijativu, Luka Manunta, program menadžer Delegacije EU u Srbiji, naglasio je važnost saradnje na lokalnom nivou u cilju efikasnijeg rešavanja zajedničkih problema. On je rekao da se Delegacija EU raduje tome da sazna više o sličnim zajednicama praksi, i da će uspešni modeli razmene znanja biti podržani i u budućnosti.

Naglašavajući važnost saradnje radi efikasnijeg rešavanja zajedničkih problema, Delegacija EU je podržala inicijativu, kao što će u potpunost podržati i Forum.