Zbog čega je asertivna komunikacija važna? Kako reći ne onda kada treba? Kako preuzeti odgovornost, a kako na pravi način izraziti svoje želje i potrebe?

O ovim temama, ali i drugim važnim pitanjima i dilemama, učenici srednjih škola saznali su više na radionici koju je EU info kutak organizovao u bašti City smart club-a u Nišu. Ovo je bila prva radionica koju u Nišu organizujemo na otvorenom prostoru i van “virtuelnog sveta” na internetu nakon nešto više od šest meseci. 

Tokom radionice, koja je održana uz poštovanje propisanih mera zaštite tokom pandemije, srednjoškolci su imali priliku da kroz razgovor sa stručnim predavačima nauče kako asertivna komunikacija pomaže u donošenju odluka, na koji način mogu da jačaju i grade svoje samopouzdanje, kako da prihvate greške, a kako da reaguju kada dobiju kompliment ili pohvalu.

Kroz praktične primere i situacije koje se dešavaju u svakodnevnom životu, učenici su analizirali svoje stavove, uradili test asertivnosti i mogli da savladaju osnovne tehnike asertivnosti koje će im pomoći da lakše prepoznaju i neutrališu potencijalne izazove i poteškoće u komunikaciji.

Radionicu su vodili Ivana Vračkić, bihejvioralno – kognitivni psihoterapeut i Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine.

*Ovaj događaj deo je serijala radionica koje EU info kutak u Nišu organizuje na temu razvoja socijalno, mentalno i fizički zdrave dece. Prepoznajući neke od jedinstvenih strahova i problema sa kojima se suočavaju savremene porodice, kao što su nedovoljno informacija i znanja o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti, upotrebi droga, seksualnosti i nedostatku asertivne komunikacije, stručnjaci će na seriji radionica koje organizuje EU info kutak raditi na ovim temama kroz grupni rad sa polaznicima radionica.