U okviru Kampanje za mlade, EU info kutak, ENECA i Deli prostor za kreativno delovanje organizuju dvodnevnu školu preduzetništva za srednjoškolce, tokom koje će polaznici steći bazična znanja i preduzetničke veštine i upoznati se sa uspešnim mladim preduzetnicima.

Prvog dana (25. aprila) za polaznike biće organizovana poseta mladim preduzetnicima i upoznavanje sa praktičnom stranom pokretanja svog biznisa u prostorijama Deli prostora i preduzetnika koji su podržani programom Pokreni se za posao.

Drugog dana (27. aprila od 10h do 14h) polaznici će sa predavačima prolaziti kroz 5 preduzetničkih predmeta:

  • Abeceda preduzetništva – osnove preduzetništva;
  • Preduzetnička anatomija – 4 kategorije veština: lične (optimizam, vizija, inicijativa), interpersonalne (liderstvo, komunikacija, pregovaranje, slušanje), kritičko i kreativno razmišljanje (rešavanje problema, prepoznavanje mogućnosti), praktične veštine (postavljanje ciljeva, donošenje odluka, organizacija);
  • Matematički uspeh i održiva biznis gimnastika – razvoj biznis modela, održivost biznisa;
  • Finansijska i ekonomska pismenost –pametno trošenje zarađenih sredstava;
  • Preduzetnička geografija – vrednosti/prednosti evropskog i međunarodnog tržišta.

Iz organizacionih razloga, pozivamo zainteresovane da svoje prisustvo radionici najave na e-mail: officenis@euinfo.rs ili telefonom na broj: 018/254 461 do 24. aprila u 19 sati.