Evropski parlament mladih Srbije (EPMS) održao je generalnu Skupštinu ove organizacije, u okviru 32. Regionalne konferencije EPMS, na kojoj su srednjoškolci razgovarali o rezolucijama koje su napisali po ugledu na rezolucije Evropskog parlamenta.

Regionalna konferenciju EPMS za mlade uzrasta od 15 do 18 godina, na kojoj je u prethodna dva dana učestvovalo 60 delegata iz regiona i tim vršnjačkih edukatora sastavljen od članova koji su došli iz evropskih država, održana je uz podršku EU info centra.

Skupu je predsedavao Osman Arda Sezer iz Turske, a prvi deo zasedanja održan je u gimnaziji “Sveti Sava”. On je istakao da je Evropski parlament mladih nezavisna organizacija, koja ne služi političkim ciljevima, već samo predstavlja glas mladih.

“Naša organizacija nije aktivna samo u zapadnoevropskim državama, već su u nju uključene i zemlje kao što su Turska, Rusija, Ukrajina, Arerbejdžan i Jermenija, zbog čega je ona još primaljivija”, istakao je Sezer.

Glavni organizator regionalnih zasedanja EPMS u Beogradu Anđela Babović rekla je uoči početka generalne Skupštine da će 60 učesnika izložiti šta su radili i o čemu su govorili prethodna dva dana.

Foto: EUIC

Foto: EUIC

“Krovna tema zasedanja je tradicionalno obrazovanje: da li je zastarelo ili ne, pored toga mladi su pričali i o upotrebi informacionih tehnologija u obrazovanju kao i održivosti Šengena”, rekla je Babović.

Navela je da se pored ove, u Srbiji održava još šest konferencija, i to u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, kao i završna Nacionalna konferencija.

Babović je najavila da će u avgustu ove godine biti održan međunarodni forum kome će prisustvovati 138 učesnika iz 50 zemalja, sa tri kontinenta. Sledeća Regionalna konferencija biće održana u Nišu 27. I 28. marta, a zatim i u Beogradu 7. i 8. maja.

Evropski parlament mladih Srbije osnovan je 2006. godine, a njegovi osnovni ciljevi su podizanje aktivizma i opšte informisanosti među mladima, razvoj tolerancije i međunarodne saradnje. Zajedno sa još 41 nacionalnih predstavništava organizacije iz isto toliko zemalja Evrope čini međunarodnu omladinsku mrežu Evropski parlament mladih.