SRĐAN DIMITRIJEVIĆ, osnivač i predsednik lokalnog veća Evropskog pokreta u Srbiji – Leskovac

Rođen je u 1951. godine u Leskovcu. Diplomirani ekonomista, inicijator i osnivač EPuS-Leskovac (2000). Poseduje višegodišnje iskustvo u strateškom upravljanju i strateškom planiranju u privatnom, javnom i civilnom sektoru; Kreiranju i implementaciji lokalnih javnih politika, posebno u oblasti omladinskog preduzetništva i zapošljavanja; Upravljanje životnim ciklusom projekta; Izrada i realizacija biznis planova; Vođenje upravnih odbora u privatnim, javnim i civilnim organizacijama; Racionalizacija lokalnih organa uprave; Organizovanje poslovnih sistema; Istraživanje socio-ekonomskih pojava; Menadžment događajima; Menadžment promenama.

Inicijator, autor projekta i projekt menadžer na projektu organizovanja građanske inicijative u Leskovcu. Trener za lokalni ekonomski razvoj u Sofiji, u okviru projekta osnivanja Euro regiona „Srbija – Bugarska“ (2004, EK). Uvodničar na projektu „Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu“, sa objavljenim radom u okviru zbornika radova sa istoimenim nazivom (Beograd, 2011, Friedrich Ebert Stiftung). Inicijator i osnivač Klastera za preduzetničku podršku mladima „Aktivator“ Leskovac (2016); Evaluator javnog konkursa za projekte OCD Grada Niša (2020). Mentor na projektima lokalnih samouprava koje podržava Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS (2019). Autor projekta i projekt menadžer na projektima „Multisektorko partnerstvo za mlade – Aktivator“ (2019, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju); „Pobedi i ti!“ (2019, MOS), „Akademija dobre volje“ (2018-19, MOS)„Na talasima inkluzije“ (2017-18, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu) „Budi drugačiji 2“, „Budi drugačiji! – Unapređenje inovativnog pristupa zapošljavanju i zaposlenosti mladih u Jablaničkom okrugu“ (2016-18, Švajcarska agencija za saradnju i razvoj); „Daj šansu istini o Evropi“ i „Evropska škola bez granica“ (2017-18, MInistarstvo za evropske integracije);

„Evo prilike! – Razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu” (2015-2016, MOS); „Svi za mlade, mladi za sve!; Partnerstvo za tržišno aktiviranje poslovnog potencijala mladih u Jablaničkom okrugu“ (2014-2015, MOS);

„Ekvilibrijum – poboljšanje položaja nezaposlenih mladih ljudi u Leskovcu“ (2012-2013, Fondacija za otvoreno društvo Srbija). Koordinator na projektima „Promene ustava na putu do EU – Zastupanje ustavnih promena“ (2018-2019, partnerstvo sa EPuS-om), „Srbija i Kosovo: evropske perspektive i prakse“ (2013-2014, Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu), „Zvoni za Evropu“ (2013, partnerstvo sa EPuS-om).

Share and Enjoy !

0Shares