Srbija učestvuje u programu “Kreativna Evropa”

Odlukom Evropske komisije Srbija će učestvovati u programu “Kreativne Evrope”, koji se odnosi na pomoć kulturnom i kreativnom sektoru sa budžetom u visini od 1,46 milijardi evra.

CreativeEU

Prema odluci Evropske komisije donetoj 1. februara, Srbija će, zajedno sa još devet zemalja koje nisu članice EU, učestvovati u potprogramu koji se odnosi na kulturu, i to na već otvorenim konkursima. Dozvolu za učešće u tom programu još uvek čekaju zemlje kao što su Švajcarska, Izrael i Maroko.

Novi program Evropske komisije Kreativna Evropa 2014-2020. za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru otvoren je 2014. godine, zamenjujući program za Kulturu 2007-2013, u kojem je Srbija participirala. Pomenuti budžet odnosi se na period od 2014-2020. i biće namenjen promociji umetnika, profesionalaca u kulturi kao i organizacijama koje se bave izvođačkim i vizuelnim umetnostima, kinematografijom, muzikom, kulturnim nasleđem kao i razvojem industrije video-igara.

Potprogram za kulturu u okviru Kreativne Evrope, u kome Srbija ima pravo učešća, obuhvata četiri konkursa: Evropski kooperacioni projekti, Evropske platforme, zatim Evropske mreže i Projekti književnih prevoda.

Ministarstvo kulture i informisanja obezbedilo je finansijska sredstva za učešće srpskih umetnika i kreativaca u programu kao i Desk za Kreativnu Evropu, na čijem čelu će biti Dimitrije Tadić, savetnik u Ministarstvu. Uloga Deska biće tehnička pomoć aplikantima iz Srbije da konkurišu kao, i finansijska pomoć projektima koji budu uspešni na konkursima u 2014. godini.

Desk za Kreativnu Evropu

kontakt adresa: kreativnaevropa@kultura.gov.rs
kontakt telefon: 011 3398 026

Konkursi: Uslovi i pravila