Na štandu EU predstavljen je deo programa Erazmus+ koji se odnosi na obrazovanje. Prisutnim studentima i posetiocima objašnjene su mogućnosti koje ovaj program pruža.

Sofija Petrović iz Tempus kancelarije koja je zadužena za komponentu obrazovanja Erazmus + u Srbiji govorila je o mogućnostima koje se nude zainteresovanim pojedincima. Ona je navela da je kroz mreže za razmenu studenata na osnovnim, master i doktorskim studijama prošlo  1100 do 1200 studenata, dok je na kompletne master i doktorske studije otišlo oko 500 studenata iz Srbije.

Studenti iz Srbije mogu ići na razmene u okviru osnovnih studija ali i dobiti stiupendija za celokupne master i doktorske studije. Za master studije postoje dve opcije. Prva je da se master studije završe na više fakulteta, gde studenti jednu godinu ili jedan semestar provedu na jednom univerzizetu a drugi semsestar ili godinu na nekom drugom a na kraju dobiju zajedničku diplomu sa više univerziteta na kojima su studirali, objasnila je Sofija Petrović.

Ona je precizirala da se master studije mogu zavšiti i na samo jednom univerzitetu.

Stipendije koje se kroz ovakve programe obezbeđuju pokrivaju školarinu, putne troškove, zdravstveno osiguranje kao i deo troškova života.

Sa prisutnim studentima svoja iskustva su podelili i alumnisti Erasmus+ programa.

Jedna od njih, Branka Novičić koja je boravila u okviru Erazmusa u Sloveniji i Italiji  ispričala je kako je to za nju bilo neporocenjivo iskustvo. Posebno je istakla značaj znanja koje može da se stekne na studijama u inostranstvu.