’’Meni je ono sunce koje je nacrtano odmah do natpisa Dom kulture najbolji detalj. I nas je konačno ogrejalo Sunce. A može da nas greje i zimi’’.

Siva spoljašnjost Doma kulture „Mladost“ u okviru Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu od nedavno muralima scena iz prirode šalje mnogo pozitivniju poruku optimizma i nade, o čemu svedoče i reči jednog od štićenika na početku teksta.

U slikanju je učestvovalo 12 štićenika, 5 devojčica i 7 dečaka.  Ideja ovog rada je razvoj kreativnosti i podsticanje dečije mašte kroz crtež. Štićenici uključeni u ovaj program su imali priliku da dobiju osnovna znanja iz oblasti tehnike crtanja. Umetnik grafita i murala, slikar Bojan Vuković je na radionicama sa štićenicima vežbao likovni izraz i tehniku crtanja pejzaža.

Takođe, imali su priliku, kako na verbalnom, tako i na neverbalnom nivou da ožive zanimljive asocijacija iz prirode i to prenesu na papir kao ideju, a kasnije o tome razgovaraju. Sve to rezultiralo je najboljim radovima koji su se u vidu motiva jezera, planinskih brežuljaka, pašnjaka, sunca i avokada našli na jednom od zidova Doma kulture ‘’Mladost’’. Štićenici su ih obojili jarkim, vedrim tonovima prirode.

Ideja ovog programa – vizualnog stvaranja kroz crtež je način simboličke komunikacije za ispoljavanje misli i oslobađanje emocija. Kroz upotrebu ovog umetničkog alata, štićenicima j omogućeno emotivno olakšanje kroz crtanje, čime su u prilici da bolje razumeju sebe i svoje emocije. Kada na papir prenesu ideju, razgovarali su o osećanjima koja su ih inspirisala da nacrtaju baš taj motiv prirode i na taj način ih podsticali da razumeju i interpretiraju svoje slike kao misli i emocije.

Ceo proces je bio jako zanimljiv i dinamičan, štićenici su vrlo  zainteresovano učestvovali u stvaranju crteža prirode, motivisali jedni druge na rad i pomagali jedni drugima ukoliko je neko imao poteškoća da se likovno izrazi, kaže direktorka Instituta za performativne umetnosti i socijalni rad Marina Kovačević.

„Moj najveći utisak je štićenik koji je na početku programa držao ruke u džepovima i na ideju uključivanja u rad crtanja rekao – Ne bih da prljam ruke. Na kraju je sam zatražio da se popne na merdevine i nacrta i Sunce na zidu.  Nakon toga je ostao da pomaže Bojanu da mešaju boje i bojio velike površine dok umetnik nije završio čitav posao“, kaže Kovačević.

Umetnik Bojan Vuković, rođen je 1985. u Beogradu. Radi netradicionalnu kompoziciju blagim ali živim i ekspresivnim linijama slikanja. Portretira likove odabirom neočekivanih boja, a svetlo-oker i bledo-crna se mogu nazivati njegovim omiljenim nijansama.