Prepuna sala Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“ i veliki broj zainteresovanih građana koji nažalost nisu mogli da prisustvuju zbog popunjenog kapaciteta, obeležili su akademsko predavanje u Nišu koje je na temu „Govora lica“ održala dr Aleksandra Kostić.

Značaj neverbalne komunikacije, pogledi, naše reakcije u odnosu sa ljudima šalju važne poruke, o kojima se ponekad ne razmišlja previše, a vrlo su važne. Tema neverbalne komunikacije i govora lica izazvala je ogromno interesovanje građana u Nišu, koji su izrazili veliku želju da posete novo akademsko predavanje koje je EU info kutak organizovao u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Nikola Tesla“ u Nišu. Sva raspoloživa mesta u sali biblioteke rezervisana su gotovo nedelju dana unapred, a veliki broj građana ostao je na listi čekanja. Zbog velikog interesovanja, planirano je da se ovo predavanje ponovi u narednom periodu.

Prisutni su tokom ovog predavanja imali priiku da čuju kakvo značenje imaju znakovi, na koji način se naše ponašanje, govor lica ili tela reflektuje na odnose sa drugim ljudima i kako razmena pogleda utiče na interakciju i komunikaciju među ljudima.

Kako je izgledala atmosfera na predavanju, najbolje pokazuje video na fb stranici EU info kutka.

Prof. dr Kostić govorila je ovom prilikom o tome koliko neverbalna komunikacija pomaže verbalnom govoru, ali i šta govore osmeh ili govor tela.

Aleksandra Kostić je profesorka Socijalne psihologije u penziji. Bila je zaposlena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu i realizovala kurseve Socijalne psihologije, Socijalne percepcije, Neverbalne komunikacije i Psihologije interpersonalnog ponašanja. Sada predaje Socijalnu psihologiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije Lazar Vrkatić u Novom Sadu (odsek: Poslovna psihologija).

Njena istraživačka interesovanja okrenuta su oblasti neverbalne komunikacije, emocionalnog iskustva, vremenskoj perspektivi, etničkom identitetu, trans-kulturalnim sličnostima i razlikama u percepciji kategorije, intenziteta i antecedensa različitih emocije.

Više fotografija sa akademskog predavanja pogledajte na fb stranici EU info kutka.

*Akademska predavanja su ciklus javnih događaja koje EU info kutak u Nišu tradicionalno organizuje u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Nikola Tesla“ sa ciljem da važne teme i predavanja izmesti iz akademskih krugova i približi široj publici. Svi predavači na akademskim predavanjima su univerzitestki profesori.