Više od 200 učenika i njihovih nastavnika, imali su priliku da kroz treninge, edukativne programe u okviru projekta „Region participacije mladih diskutuju o izazovima i mogućnostima za mlade i osmisle načine kako učenički parlamenti mogu da budu efikasniji i značajniji za đake i za širu zajednicu.

Uvažavajući značaj regionalne saradnje mladih, uz podršku Evropske unije, Otvoreni klub iz Niša je sa Slobodnim omladinskim centrom, partnerskom organizacijom iz Bugarske, pokrenuo inicijativu kojom omogućavaju mladima da budu aktivni i da odgovorno utiču na budućnost svoje generacije.

Osnaženi i inspirisani mladi ljudi mogu biti pokretači važnih društvenih promena i napretka društva. Kada su ujedinjeni i povezani, rezultati su bolji i vidljiviji.

„Ideja inicijative je da se podstakne saradnja u prekograničnom regionu Srbije i Bugarske, kao i da se obezbedi veće učešće mladih stvaranjem efikasnog modela učeničkog parlamenta baziranog na dobrim praksama iz obeju zemalja i inostranstva“, poručuju iz Otvorenog kluba.

Modeli funkcionisanja iz nekih od najrazvijenijih zemalja EU dobre su smernice i pozitivan primer za razvoj učeničkih parlamenata i u našem regionu.

Otvoreni klub već više od 20 godina realizuje mnogobrojne edukativne programe za mlade,  a značajan broj njih uz podršku EU. Kako poručuju iz ove organizacije, mladi koji aktivno kreiraju promene i rade na pronalaženju modela za bolje funkcionisanje svoje generacije, stvaranje novih prilika i povezivanje – garantuju i bolje društvo za sve nas.

U okviru projekta, kreirana je i zajednička metodologija za učeničko upravljanje, kao i Virtuelna zajednica prakse (VZP) – onlajn alat koji će omogućiti umrežavanje i selekciju učeničkih parlamenata/škola.

Stvaranje mreže učeničkih parlamenata u celom pograničnom regionu Srbije i Bugarske, sudeći po interesovanju učesnika programa pokazuje se kao izuzetno važno, a to potvrđuje da su mladi aktivni i spremni da preuzmu inicijativu.

Usled novonastale situacije izazvane virusom COVID-19, mladi učesnici projekta su svoje aktivnosti i ideje u potpunosti preusmerili na kanale online komunikacije i kreirali sadržaje za informisanje svojih vršnjaka, a i društva u celini o prevenciji i merama opreza tokom pandemije.

„Podstičemo mlade da budu aktivni i odgovorni i u vreme pandemije, a sve ono što su srednjoškolci iz šest gradova u regionu pripremili na različite teme, kao i savete u vezi sa ponašanjem u doba korone možete videti na sajtu youthregion.net“ dodaje Jovana Čanji Aranđelović iz Otvorenog kluba.

Projekat „Region participacije mladih“ realizuje se uz podršku Evropske unije, kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija.

IPA CBC program Evropske Unije podržava prekograničnu saradnju između zemalja kandidata, potencijalnih država kandidata i država članica EU. Fokus aktivnosti je na upravljanju i provođenju devet IPA CBC programa prekogranične saradnje između dve zemlje Zapadnog Balkana.

Takođe, program podržava i projekte regionalne prekogranične saradnje više zemalja kroz posebne projekte. Jedan od njih je Program ADRION, evropski transnacionalni program koji ulaže u regionalne inovacione sisteme, kulturnu i prirodnu baštinu, očuvanje životne sredine, održivi transport i mobilnost kao i izgradnju kapaciteta. Šira saradnja sa zemljama regiona i EU podstiče se i u okviru IPA Interreg Dunav Transnacionalnog programa.

Više o otvorenim pozivima za projekte možete saznati na ovom linku.

Share and Enjoy !

0Shares