Kako razvijati saradnju i realizovati projekte u oblasti kulture, bila je tema Foruma Kreativna Evropa, koji je održan u Nišu 30. i 31. maja.

Tokom dva dana, Forum je na nekoliko lokacija u Nišu okupio predstavnike ustanova kulture, javnih institucija, profesionalce u kulturi, kao i predstavnike organizacija civilnog društva.

„Zahvaljujući globalizaciji i novim tehnologijama 21. veka, svet je postao kompleksan i zbog toga je potrebno preispitati postojeća i osmisliti drugačija produktivna povezivanja poznatih i novih aktera“ poručili su organizatori

Program Foruma organizovan je u tri bloka: Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje. Zainteresovani su imali mogućnost da posete prezentacije, predavanja, izložbe i druge informativno-edukativne događaje.

Deo programa realizovan je u EU info kutku u Nišu, gde su uz prisustvo predstavnika lokalnih institucija i organizacija predstavljeni EU i drugi programi za sufinansiranje projekata. Prezentovani su program Evropa za građane i građanke, program prekogranične saradnje Srbija – Bugarska, najveći obrazovni program Evropske unije Erasmus plus, kao i konkurs za mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi.

Namera organizatora bila je da u okviru Foruma ukažu na emancipatorske potencijale kako kulture kao resora, tako i samih postulata evropske saradnje.

Desk Kreativna Evropa je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, glavnog programa Evropske unije za podršku projektima u kulturi. Zadatak Deska je da informiše širu kulturnu javnost o programu Kreativna Evropa i pruži podršku ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva koje žele da obezbede učešće u programu.

Glavni partneri Foruma ove godine su Uprava grada Niša, udruženje Mladi ambasadori NišFondacija Novi Sad 2021Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENSKancelarija za saradnju s civilnim društvom Vlade Srbije i Zadužbina Ilije M. Kolarca.

Pre Niša, Forum je u Novom Sadu održan 16. i 17. maja, a u Beogradu će program biti realizovan 7. i 8. novembra.