Univerziteti i visoke škole u Srbiji sada mogu direktno da razmenjuju studente i nastavno osoblje sa zemljama Evropske unije i šire, kroz Erazmus+ program Evropske unije. Mnogostruko su uvećana sredstva za dodelu stipendija za pojedince iz Srbije, a akcenat je na ravnomernoj raspodeli broja dolaznih i odlaznih stupendista

Zahvaljujući sredstvima koja je Evropska unija obezbedila počev od 2015. godine, Erazmus razmene u visokom obrazovanju postaju aktuelne i za zemlje Zapadnog Balkana.

Studentske i nastavničke razmene finansirane kroz Erazmus+ program najsličnije su razmenama koje su se odvijale među visokoškolskim ustanovama širom Evropske unije već skoro tri decenije kroz program Evropske unije Erazmus kroz koji je do sada u Evropi preko tri miliona studenata prošlo kroz iskustvo studentskih razmena.

U konkursnom roku 2015. godine Evropska unija obezbedila je više od 22 miliona evra za Erazmus+ projekte kojima se finansiraju akademske razmene sa zemljama Zapadnog Balkana. Zahvaljujući ovom značajnom budžetu, mnogostruko je uvećan broj sporazuma sklopljenih između visokoškolskih ustanova sa Balkana i iz programskih zemalja na osnovu kojih se realizuju razmene. To podrazumeva značajno više prilika za studentske i nastavničke razmene nego što je to bio slučaj ranije.

Studenti i nastavnici iz Srbije mogu na osnovu ovih razmena da borave u zemljama EU kao  i u Lihtenštajnu, na Islandu, u Norveškoj, Turskoj i BJR Makedoniji. Iz istih ovih zemalja studenti i nastavno osoblje mogu da dođu u region Zapadnog Balkana kao što i institucije iz Srbije mogu da pošalju svoje studente i nastavno osoblje na institucije iz tih zemalja.

Samo u prvom konkursnom roku, tokom 2015. godine, u okviru ove vrste Erazmus+ projekata odobreno je skoro 1.900 razmena za Srbiju, od čega bi 60% trebalo da budu studentske a 40% stipendije za zaposlene na visokoškolskim ustanovama. Taj broj prevazilazi ukupan broj stipendija dodeljenih za 6 godina trajanja Erazmus Mundus programa.

Raniji Erazmus program, a sada i program Erazmus+, doprinose tome da se međunarodno iskustvo tokom studija – semestar proveden na studijama u drugoj zemlji, kao i akademske razmene osoblja – počnu ceniti kao alat za jačanje kvaliteta visokog obrazovanja. Istovremeno, period proveden na razmeni ostavlja i snažan uticaj na veštine i zapošljivost budućih diplomaca, podstiče učenje jezika i snalaženje u multikulturalnom okruženju.

Akademske razmene zemalja Balkana sa zemljama Evropske unije bile su finansirane i ranije, u periodu od 2008-2013. godine, kroz program Erazmus Mundus. U tom periodu razmene su se odvijale kroz umrežavanje univerziteta iz regiona Zapadnog Balkana i univerziteta iz Evropske unije. Univerziteti iz Srbije ostvarili u okviru takvih mreža više od 1.200 studentskih i nastavničkih razmena sa zemljama Evropske unije. U istom periodu, preko 400 studenata i nastavnika iz Evropske unije boravilo je u okviru istih projekata na univerzitetima u Srbiji.

Važno je istaći da Erazmus+ program podstiče razmene sa ravnomernijim odnosom dolaznih i odlaznih studenata tj. da broj onih koji su otišli na razmene u zemlje EU i broj onih koji dolaze da provedu period studija ili održe predavanja u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana bude što više ujednačen. U prvom konkursnom roku taj odnos je bio 60:40 u koristi odlazne mobilnosti.

Više informacija o dostupnim mogućnostima za razmene dostupno je na strani Fondacije Tempus http://erasmusplus.rs/stipendije/otvoreni-pozivi/