Nakon boravka u nekoj od zemalja EU, u okviru studentske razmene programa Erasmus plus, mladi ljudi postaju za mnoga iskustva i znanja bogatiji od svojih kolega koji nisu prošli kroz ovo iskustvo – rekao je Spasoje Ješić predstavnik novosadske Erasmus studentske sekcije (ESN) učenicima Ekonomsko-trgovinske srednje škole na današnjoj radionici u Kikindi. Susret je, u okviru projekta Erasmus in schools realizovao ESN u saradnji sa EU info kutkom iz Novog Sada.

Ješić je na radionici predstavio program Erasmus plus preko koga studenti mogu da provedu semestar ili dva na nekom od Univerziteta u Evropi, a da za to vreme dobijaju stipendiju koja im pokriva školarinu i troškove svakodnevnog života.

Srednjoškolce, buduće studente, najviše je zainimalo koje uslove treba da ispune da bi prošli na konkursu i ppohadj časove na nekom od univerziteta evropske zajednice.

„Najvažnije od svega je imati dobre preporuke profesora, biografiju sa navedenim kursevima, seminarima, programima volontiranja i obukama neformalnog obrazovanja koje  ste pohađali, kao i da napišete sadržajno i iskreno motivaciono pismo“, naglasio je Ješić.

U okviru radionice sa učenicima je razgovarao i Stelian Dan Campean, student iz Rumunije koji je na razmeni na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. On je predstavio svoju zemlju kroz zanimljivo putovanje po gradovima, univerzitetima i turističkim destinacijama u Rumuniji.

Kikindski srednjoškolci dobili su, nakon radionice, na poklon knjigu „Evropski mozaik“,    kako bi što više naučili o zemljama Evropske unije, a posebno se potkovali znanjem o gradu i državi gde će studirati.