Informacioni centar Evropske unije i Udruženje studenata sa hendikepom organizuju u ponedeljak, 31. marta u 16 sati, radionicu “Modeli pristupa hendikepu, ophođenje i komunikacija sa osobama sa hendikepom”.

Radionicu, koja će biti održana u EU info centru (klub Doma omladine, Dečanska 1), vodiće Milan Janković i Ivana Adamović iz Udruženja studenata sa hendikepom.

Glavne teme radionice su:

1) Modeli pristupa hendikepu

U okviru ove teme se obrađuje razvoj društvenih modela pristupa hendikepu kroz njihov uticaj na društveni život i uticaj na položaj osoba sa hendikepom u društvu.

2) Jezik i terminologija

Upotreba korektne i nekorektne terminologije o osobama sa hendikepom. Jezik kao sredstvo diskriminacije ili antidiskriminacije.

3) Zakonski okviri

Kratak prikaz međunarodnih konvencija, deklaracija i strategija i domaćih zakona i strategija koji su relevantni za prava i položaj osoba sa hendikepom.

4) Ophođenje i komunikacija sa osobama sa hendikepom

Korišćenje adekvatnog načina za komuniciranje sa osobama sa hendikepom. Osnove uvažavanja ličnosti osobe sa hendikepom u interakciji i svakodnevnoj komunikaciji. Ispravno i neispravno postupanje u ophođenju sa osobama sa hendikepom u različitim situacijama.
Molimo vas da učešće na radionici potvrdite do subote 29. marta na email adresu info@euinfo.rs.