Kako da u svim aspektima savremene komunikacije prepoznamo one aspekte u kojima smo dobri, a u kojima naše veštine i sposobnosti nisu zadovoljavajuće? Kako da kreiramo i održimo funkcionalne odnose u partnerskim, porodičnim i drugim relacijama? O ovim važnim temama razgovaramo na novoj online radionici koju organizuje EU info kutak Niš, 18. februara od 17 sati.

Najvažniji cilj ove radionice je da polaznici kroz razgovor sa iskusnim predavačima saznaju koje veštine i znanja im mogu pomoći da unaprede svakodnevnu komunikaciju, da lakše savladaju izazove koji im se javljaju na tom polju i pronađu način da u svim sferama živote izgrade funkcionalne odnose i dobru komunikaciju sa drugim ljudima.

Znanja i veštine sa kojima će prisutni biti upoznati na ovoj radionici bazirani su na savremenim naučnim i stručnim saznanjima, kao i na primerima dobre prakse iz ove oblasti u zemljama EU.

Naš razvoj, ni naša svakodnevica nisu mogući bez interakcija za koje je potreban poseban sistem razmene misli, osećanja i poruke, sve ono što čini pojam poznat kao komunikacija. Na radionici razgovaramo i o tome da li smo u svojoj savremenosti i napretku izgubili neke urođene sposobnosti komunikacije? Da li smo se zbunili novim komunikacijskim alatima? Da li je moguće da posle hiljada godina interakcije u zajednici ostanemo usamljeni bez dobre komunikacije sa drugima iz okruženja?

Predavači će biti Ivana Vračkić, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut i Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja.

Prijavite se za online radionicu da razgovaramo o ovim temama. Hajde da komuniciramo!

Učešće je besplatno za sve zainteresovane, ali je iz organizacionih razloga neophodna prijava popunjavanjem formulara koji se nalazi ispod, najkasnije do 17. februara u 10 sati ili do popune kapaciteta.

Prijavni formular

***

Online radionica “Dobra komunikacija – preduslov svih interakcija” deo je serijala radionica “Stay tuned” koji realizuje EU info kutak Niš. Prepoznajući neke od jedinstvenih strahova i problema sa kojima se suočavaju savremene porodice i u redovnim okolnostima i u vreme pandemije, kao što su problemi u razumevanju, nedovoljno informacija i znanja o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti, upotrebi droga, seksualnosti i nedostatku asertivne komunikacije, iskusni stručnjaci na seriji radionica razgovaraju o ovim temama kroz grupni rad sa polaznicima.

Share and Enjoy !

0Shares