U okviru Klimatskog karavana u organizaciji Francuskog instituta u Srbiji, od 14. do 20. oktobra održaće se radio radionice na temu klimatskih promena u EU info kutku u Novom Sadu i Francuskom kulturnom centru.

Svi polaznici radiće na stvaranju žive radio emisije  pred lokalnom publikom sa kojima polaznici razgovaraju o pitanjima zaštite životne sredine u Srbiji, a posebno u Novom Sadu i Vojvodini.

Radionice se sastoje iz dva dela:

  • Prvi se fokusira na prikupljanje radio materijala o problematici zaštite životne sredine u Novom Sadu, kao i na prisustvo Klimatskog karavana u gradu
  • Drugi je posvećen dvema radio emisijama uživo, na mestu gde će se održati Karavan. Emisije uživo biće na srpskom, engleskom i francuskom jeziku.

Partnerske organizacije:  Pelicam, Les Herbes Folles Association, Ambasada Francuske u Beogradu, EU info kutak u Novom Sadu.