Reforma javne uprave biće tema debate koja će se održati u utorak 17. decembra od 12 časova u EU info centru.

Javna uprava je glavna dodirna tačka jedne zemlje sa njenim građanima. Reforma javne uprave je takođe jedan od osnovnih zahteva na putu Srbije ka članstvu u EU. Iako je javna uprava Srbije u poslednjih 15 godina prošla mnoge reformske aktivnosti, posebno imajući u vidu proces digitalizacije i usvajanja novih zakona, u poređenju sa zemljama članicama EU, pred Srbijom je dug put do postizanja profesionalne i efikasne uprave koja je na usluzi građanima. Kako EU integracije mogu pomoći u tome da javna uprava bude više orijentisana građanima?

Uvodni govori
12.00 – 12.15

  • Ambasador Sem Fabrici,šef Delegacije EU u Srbiji
  • Branko Ružić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu (u slučaju sprečenosti, Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu)

Panelisti:
12.15 – 13.15

  • Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu 
  • Ljiljana Uzelac, načelnica Odeljenja za strateško planiranje u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu
  • Gregor Virant, šef programa SIGMA i bivši ministar za državnu upravu Slovenije
  • Štefen Hudolin, šef Drugog sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji

 Moderira: Milena Lazarević, programska direktorka u Centru za evropske politike – CEP

Otvorena diskusija sa publikom

13.15 – 13.45

* Događaj će se odvijati na engleskom i srpskom jeziku, uz obezbeđen simultani prevod.