U okviru ciklusa debata Evropske priče, Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Informacioni kutak Delegacije Evropske unije u Nišu organizovali su javnu raspravu Nezavisni organi u budućem Ustavu Srbije, povodom predstavljanja predloga praktične politike ,,Živo slovo na papiru: Nezavisni ograni u procesu revizije Ustava’’ autorke Tare Tepavac. Namera skupa je da se javnosti i odlučiocima predoče razlozi za ustavno definisanje nezavisnih organa u budućem ustavu Srbije, kao jedne od ključnih komponenti stabilnog i efikasnog demokratskog sistema. Tribina je održana u okviru ciklusa debata Evropske priče.

Delotvorni nezavisni organi, čija se mišljenja i preporuke poštuju i efektivno primenjuju, ključan su garant zaštite ljudskih i manjinskih prava proklamovanih Ustavom. Oni su nužan preduslov za uspostavljanje funkcionalnih demokratskih institucija koje garantuju pravu podelu vlasti.

Dr Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji je istakao da proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji utiče na Ustav Republike Srbije i da će najviši pravni akt morati bar dva puta da se menja pre ulaska u Uniju . ,,Aktuelni Ustav je pisan kada Srbija nije bila u procesu pristupanja EU i zato moramo voditi računa da budući Ustav ne bude smetnja za ispunjavanje neophodnih obaveza prema Uniji’’, istakao je dr Međak koji je rekao da je, prema našim normativima, referendum o ulasku u Evropsku uniju neophodan korak tokom čitavog procesa.

Prof. dr Zoran Radivojević sa Pravnog fakulteta u Nišu je napomenuo da je, suprotno uvreženom mišljenju, praksa u pojedinim evropskim državama pokazala da česta promena ustava ne utiče na stabilnost demokratskog poretka. Na diskusiji je bilo i reči o tome ko treba da bude nosilac ustavnih promena – skupština ili građani? Dr Međak je ocenio da ,,parlament treba da odigra njaveću ulogu i da je najveća zasluga i odgovornost upravo na Narodnoj skupštini’’. Sa njim se složio i prof. Radivojević koji je ukazao da ,,ako se sa skupštine težište pomeri na građane, to ukazuje da sa reprezentativnom demokratijom nešto nije u redu, odnosno da skupština ne radi svoj posao kako treba’’.

Profesorka dr Violeta Beširević sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union se složila sa time da je ,,Ustav dokument koji se donosi pod najuticajnijima u društvu. Ustav jeste politički akt i zato je učešće političkih aktera u njegovom donošenju obavezno’’.

Autorka ,,Živog slova na papiru: Nezavisni organi u procesu revizije Ustava’’ Tara Tepavac iz Evropskog pokreta u Srbiji je iznela statističke podatke po kojima čak 50% građana nema poverenja u Narodnu skupštinu dok apsolutno poverenje u ovo najviše predstavničko i zakonodavno telo ima tek 7% građana Srbije.

Predlog praktične politike Živo slovo na papiru: Nezavisni ograni u procesu revizije Ustava je nastao u okviru projekta Promene ustava na putu ka EU koji finansijski podržava ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji u okviru MATRA programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

Share and Enjoy !

0Shares