Na panel diskusiji “Hajde da pričamo o: Programi EU za konkurentnost malih i srednjih preduzeća – KOZME” koju su zajednički organizovali EU info centar i Privredna komora Srbije predstavljen je KOZME program kao i informacije o povoljnijim uslovima za finansiranje koji su na raspolaganju malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

Kediti za ova preduzeća iz programa KOZME dostupna su privrednicima u Srbiji samo preko Banka inteze, koja je već plasirala 25 miliona iz fonda tog programa.

Suština programa je lakši pristup finasijama za mala i srednja preduzeća u obliku novih tipova kredita, objasnio je Aleksandar Kovačević iz Banka Inteze, dodajući da joj je ugovorom sa Evropskim investicionim fondom na raspolaganju 60 miliona evra za kredite iz KOZME programa.

On je rekao da je Banka Inteza privrednicima ponudila kredite za obrtna sredstva samo sa menicama kao garancijom što, po njegovim rečima, znači da su iz bankarskog ugla ti krediti neobezbedjeni iako Evropski investicioni fond garantuje 50 odsto kredita da mala i srednja preduzeća ne bi morala da daju garancije kao što su hipoteke.

Maksimalni iznos kredita koji mala i srednja preduzeća mogu da traže kada otvore račun u Banka Intezi je 150.000 evra sa kamatama od dva do 4,5 odsto, u zavisnosti od rizičnosti klijenta, a maksimalni rok otplate je tri godine uz grejs period do šest meseci, rekao je on i dodao da očekuje da će sva sredstva biti plasirana u sledeæih nekoliko meseci i da će biti potpisan još jedan ugovor.

Kovačević je naveo da program kredita nije namenjen samo klijentima Banca Inteze već da je 20 odsto kredita plasirano firmama koje ranije nisu bile klijenti te banke.

Nacionalni koordinator programa KOZME u ministarstvu privrede Milica Zatezalo je rekla da očekuje da se još dve banke uključe u ovaj program kredita.

Ona je navela da često nije dovoljno dobro shvaćeno kome je ovaj program namenjen niti kako može da se aplicira za kredit. Evropska unija ne daje direktno novac malim i srednjim preduzećima već privrednici moraju da se obrate Banka Intezi.

Suština programa KOZME je da se kroz usmereni kanal preko komercijalnih banaka plasiraju sredstva i pruži nefinansijska podrška, objasnila je Zatezalo.

Ova diskusija je prva u seriji narednih panela pod zajedničkim nazivom “Hajde da pričamo o..”, koje zajedno organizuju EUIC I PKS.