Kao primer dobre prakse korišćenja fondova EU danas je na štandu EU na sajmu knjiga predstavljena Biblioteka grada Beograda. Pomoćnik direktora ove biblioteke Predrag Đukić posetiocima je preneo svoja iskustva i objasnio načine na koje i biblioteke mogu koristiti sredstva EU.

Kroz primer 5 projekata u kojima je Bibioteka grada Beograda dobila sredstva on je objasnio kako “izgleda biti učesnik u projetku iznutra”.

bibliotekar

Foto: EU info centar

“Zbog manjka para iz budžeta, svake godine je para sve manje i manje. Iz toga razloga biblioteka teži da obezbedi dodatna sredstava za one aktivnosti koje ne može da pokrije iz redovnih kanala finansiranja” rekao je Đukić i potom detaljno naveo projekte za koje biblioteke mogu da se kandiduju.

Među njima su obrazovanje i obuka bibiotekara za osnovna znanja iz oblasti digitalizacije a najveći projekat u kome je Biblioteka Beograda imala prilike da učestvuje bio je Europeana Awareness.

“Bili smo jedan od 48 partnera iz 28 država u projektu čiji je ukupan budžet bio 5 miliona evra. Po broju partenra to je najveći projekat koji je finasniran iz programa CIP”, naveo je Đukić.

“U okviru ovog projekta je realizovano učešće u jednoj drugoj inicijativi koja se bavila obeležavanjem 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Prikljupljali smo dokumenta i razne uspomene iz kolekcija privatnih vlasnika, nešto što se čuva kod kuće i što čuva uspodmene na taj period” ispričao je Đukić.