Kakve promene donosi novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i kakav to uticaj ima na medije? O ovim temama govoriće se 12. februara od 12h u EU info kutku u Nišu, na prezentaciji vodiča za medije „Zaštita ličnih podataka i novinarski izuzetak“

Vodič je izrađen u okviru USAID projekta jačanja okruženja za održivost medija, sa namerom da medijsku zajednicu u Srbiji obavesti o sadržaju novih pravila, načinima na koji zakonske odredbe utiču na rad medija, ali i ponudi stručnu pomoć radi razumevanja i primene novog Zakona.

O izazovima u upravljanju podacima o ličnosti sa kojima se domaći mediji suočavaju govoriće:

  • Dragan Petković, predsednik Asocijacije onlajn medija (AOM)
  • Davor Marko, vođa tima za medijsku podršku USAID projekta jačanja okruženja za održivost medija
  • Evan Tracz, direktor USAID projekta jačanja okruženja za održivost medija

Medijski vodič je namenjen novinarima, urednicima i menadžerima u medijima kojima će promene koje donosi novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koristiti da unaprede i zaštite svoje poslovanje.

Zbog ograničenog broja mesta, potrebno je prijaviti se za prisustvo, najkasnije do utorka 11. februara, na e-mail adresu sms.info@irex.org.