Prezentacija programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke” održaće se u petak, 17. januara od 11 časova u EU info centru, u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.

Cilj prezentacije je upoznavanje sa ciljevima, prioritetima i strukturom programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”, kao i izmenama u rokovima predviđenim za podnošenje predloga projekata. Na skupu će takođe biti predstavljeno iskustvo nekoliko organizacija u pripremi i sprovođenju projekata u okviru ovog Programa.

Prijavljivanje za učešće vrši se isključivo elektronskim putem, slanjem prijave na e-mail adresu jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do srede 15. januara 2019. godine u 14:00 časova, sa naznakom „Prijava za prezentaciju EFC”. Ne postoji mogućnost refundacije putnih troškova.

Otvoreni su pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Poglavlja 1 – Evropsko sećanje (rok za prijave 4. februar 2020. godine) i Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće – mera 2.1. Bratimljenje gradova (rok za prijave 4. februar 2020. godine), mera 2.2. Mreže gradova (rok za prijave 3. mart 2020. godine)i mere 2.3. Projekti organizacija civilnog društva (rok za prijave 1. septembar 2020. godine).