Barselona, Espo, Grenobl, Groningen, Malaga i Pariz su šest gradova koji su ušli u uži izbor za osvajanje titule Evropske prestonice inovacija ili iPrestonice.

Barselona, Espo, Grenobl, Groningen, Malaga i Pariz su šest gradova koji su ušli u uži izbor za osvajanje titule Evropske prestonice inovacija ili iPrestonice (IP/13/808). Nezavisni panel eksperata dogovorilo se oko šest finalista za nagradu od 500 000 evra. Novac će dobiti grad koji gradi najbolji “ekosistem inovacija” – povezujući građane, javne organizacije, akademije i biznis – sa ciljem da pomogne gradovima da pojačaju svoje napore u ovoj oblasti. Pobednički grad će biti proglašen na Konvenciji inovacija 2014, najznačajnijem događaju u oblasti inovacija u Evropi koji će se održati u Briselu 10. i 11. marta (#euic2014).

Mari Gegin-Kvin, evropska komesarka za istraživanja, inovacije i nauku, rekla je: „Odaziv na ovo takmičenje je bio impresivan, sa 58 prijavljenih evropskih gradova. To pokazuje da postoji stvaran interes među evropskim državnim upravama da podstaknu inovacije i modernizuju i unaprede usluge za građane. Ipak, na kraju može biti samo jedan pobednik, ali svi možemo da učimo jedni od drugih razmenjujući naše najbolje ideje.”

Titula iPrestonica je pokrenuta kako bi se podstakli gradovi da stimulišu inovacije i stvore mrežu gradova koji mogu da razmenjuju svoje najbolje ideje za budućnost. Gradovi su ocenjivani na osnovu inicijativa koje su već preduzeli, kao i na osnovu njihovih budućih ideja za unapređenje inovativnih kapaciteta. Finalisti su dole navedeni zajedno sa svojim glavnim dostignućima:

BARSELONA, Španija za uvođenje upotrebe novih tehnologija kako bi se grad približio građanima;
ESPO, Finska za stvaranje strateških partnerstava ujedinjujući nauku, biznis i kreativnost;
GRENOBL, Francuska za ulaganje u naučni i tehnološki razvoj preko sinergija između istraživanja, obrazovanja i industrije;
GRONINGEN, Holandija za upotrebu novih koncepata, sredstava i procesa za razvoj pametnog energetskog ekosistema u kome korisnici zauzimaju centralno mesto;
MALAGA, Španija za novi model urbane regeneracije gde ljudi i kreativne industrije mogu da sarađuju i podstiču rast;
PARIZ, Francuska za ustupanje imovine koja je u vlasništvu opština za eksperimentalna inovativna rešenja, kojima upravljaju sve vrste preduzeća.

Okruženje

Inovacije zauzimaju centralno mesto u ekonomskom rastu i poslovnoj konkurentnosti i one su srž strategije EU Evropa 2020. Dve trećine populacije u EU danas živi u urbanim sredinama. Zato te sredine moraju da igraju ključnu ulogu u stvaranju inovativnije Evrope.

Više informacija:

www.ec.europa.eu/icapital

www.ec.europa.eu/euic2014

ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm