Projekat EU Pojmovnik i EU Info Kutak Novi Sad organizuju javnu debatu o procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i posebno Poglavlju 23 Pravosuđe i osnovna prava. Fokus debate koja će se 2. decembra od 17 časova održati u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, biće na izazovima koji stoje pred Srbijom pri usklađivanju zakonodavstva u ovim oblastima od suštinske važnosti za građane Srbije.

Na skupu će govoriti: Prof. dr Vladimir Medović, urednik EU Pojmovnika, Marinika Tepić, predsednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, Nikolas Bizel, Šef operacija 1 u Delegaciji Evropske unije, Srđan Majstorović, član Pregovaračkog tima, Milan Antonijević, direktor YUCOM i Biljana Stepanov, Tim Evropa. Debatu će moderirati Snežana Pupovac iz novosadskog EU Info Kutka.

Cilj skupa je da pokrene diskusiju u javnosti o procesu evropske integracije Srbije, kroz razjašnjavanje nekih od glavnih pojmova, koncepata i institucija od značaja za temu pregovora i reforme pravosuđa.

Projekat Delegacije Evropske unije u Srbiji EU Pojmovnik pokrenut je prošle godine i ima za cilj izradu strukturiranog rečnika pojmova sa više od 250 termina koje se odnose na Evropsku uniju. Ova sveobuhvatna zbirka predstavlja jedinstveni resurs za temeljnije i bolje informisanje javnosti o procesu evropskih integracija u Srbiji.

Građanima Srbije treba da budu na raspolaganju tačne i sveobuhvatne informacije o Evropskoj uniji, funkcionisanju njenih institucija, istoriji evropske integracije, kao i šta sve podrazumeva procesa evropske integracije Srbije.

EU Pojmovnik će biti završen početkom 2017. godine i biće dostupan u štampanoj i elektronskoj verziji.

Informacije o EU Pojmovniku: eupojmovnik@emins.org i www.euinfo.rs/eu-pojmovnik/