‘Zelena roba’ se smatra vitalnom komponentom u održivom razvoju i obuhvata sve oblasti kao što je rešavanje problema zagađenosti vazduha, upravljanje otpadom ili proizvodnja obnovljive energije kao što je energija vetra i solarna energija.

U marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, EU se, zajedno sa 13 drugih članova STO, obavezala da će pokrenuti pregovore u STO o liberalizaciji trgovine tzv. ‘zelenom robom‘. Inicijativa se zasniva na inovativnom uspehu 9. Ministarske konferencije STO na Baliju prošlog meseca.

Cilj ove inicijative je da eliminiše carine na dugačku listu zelene robe. Razgovori neće početi od nule već će se zasnivati na APEK listi od 54 zelenih proizvoda. Razgovori će prvo biti fokusirani na robu, ali članovi STO koji stoje iza ove inicijative nadaju se da će se doći do ‘sporazuma o koegzistenciji’ koji će se rasti i razvijati se prema budućim potrebama, i tako omogućiti da se reše druge prepreke za trgovinu zelenom robom i uslugama.

‘Zelena roba’ se smatra vitalnom komponentom u održivom razvoju i obuhvata sve oblasti kao što je rešavanje problema zagađenosti vazduha, upravljanje otpadom ili proizvodnja obnovljive energije kao što je energija vetra i solarna energija. Od zemalja u razvoju, posebno onih koje se pored ekoloških problema, često suočavaju sa izazovima koje nameće brza urbanizacija, očekuje se da imaju koristi od lakšeg i jeftinijeg pristupa ekološkoj robi, uslugama i tehnologijama. Ova inicijativa će doprineti ostvarivanju novih ambicioznih ciljeva EU za smanjenje emisije gasova koje doprinose efektu staklene bašte i za obnovljivu energiju, koje je ove nedelje objavila Komisija u svom klimatskom i energetskom okviru do 2030.

„Oduševljen sam što pokrećemo ovu inicijativu za ‘zelenu robu’,“ izjavio je komesar EU za trgovinu Karel De Guht. „EU je veoma posvećena promovisanju i liberalizaciji trgovine ‘zelenom robom i uslugama’. Svim članovima STO potreban je bolji pristup robi i tehnologijama koje štite našu životnu sredinu i bore se protiv klimatskih promena. Današnja obaveza je važan trgovinski doprinos za rešavanje ključnih ekoloških promena kao deo naše šire, ambiciozne agende za održivi razvoj.”

Komesar EU je pozvao i druge članove STO da se pridruže naporima da se stvori globalni sporazum o zelenoj robi koji bi obuhvatio veći deo svetske trgovine i doneo koristi svim članovima STO.

Okruženje

Inicijativa za zelenu robu koja je pokrenuta danas u Davosu okuplja na jednom mestu Australiju, Kanadu, Kinu, Kosta Riku, Kineski Tajpej, EU, Hong Kong (Kina), Japan, Koreju, Novi Zeland, Norvešku, Svajcarsku, Singapor i SAD. Oni zajedno čine oko 90% svetske trgovine zelenom robom. EU se već dugo čvrsto zalaže za liberalizaciju trgovine zelenom robom i uslugama na bilateralnom, plurilateralnom i multilateralnom nivou i pozdravila je inicijativu lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u oktobru 2013. za „istraživanje mogućnosti u STO izgradi ” svoju obavezu da smanji carine na listu od 54 zelenih proizvoda do kraja 2015. godine. Budući sporazum o zelenoj robi biće utemeljen u STO i zasnivaće se na njenom principu najpovoljnije nacije. Današnja obaveza će nam pomoći da unapredimo mandat Dohe o liberalizaciji zelene robe i usluga koji je prvi put dogovoren u STO 2001. godine.

Za više informacija

Saopštenje za medije: klimatski i energetski ciljevi za konkurentnu, bezbednu i nisko karbonsku ekonomiju EU do 2030. godine, 22. januar 2014.

europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_en.htm

Pregled: Deveta Ministarska konferencija STO, 3-7. decembar 2013., Bali

trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=995

Share and Enjoy !

0Shares