U četiri opštine Pirotskog okruga, Pirotu, Babušnici, Dimitrovgradu i Beloj Palanci živi oko 92 hiljade ljudi, a prosečna stopa nezaposlenosti je oko 43 procenta. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu, koja pokriva sve četiri opštine, u skladu sa lokalnim akcionim planom za smanjenje nezaposlenosti ulaže velike napore kako bi taj procenat iz godine u godinu bio sve manji. Mere aktivne politike zapošljavanja koje se sprovode u tom okrugu daju rezultate, a nezaposlenima su naročito značajne neke od novih mera koje su uvedene kroz projekat „EU pomoć teže zapošljivim grupama“, koji se finansira sredstvima Evropske unije.

Pre godinu dana u svim opštinama otvoreni su klubovi za traženje posla u kojima se redovno održavaju obuke za nezaposlene. Stručni predavači pomažu im da steknu veštine pisanja radne biografije, prijavljivanja za posao, predstavljanja poslodavcu na najbolji način. Istovremeno, nezaposleni sa evidencije NSZ u klubu mogu da pretražuju bazu poslova, ali i da se informišu o drugim mogućnostima za pomoć pri traženju posla.

Marija Todorović iz Babušnice završila je srednju školu i na poziv savetnika za zapošljavanje pohađala je obuku u klubu kojom je, kako kaže veoma zadovoljna i koja joj je pomogla da shvati u čemu je do sada grešila prilikom konkurisanja za posao. „Već tokom obuke bila sam na jednom razgovoru za posao i primetila sam da se osećam mnogo sigurnije, treme gotovo da nije bilo, a upotrebila sam i novostečene veštine koje smo naučili na obuci“, prenosi Marija svoja pozitivna iskustva. Za godinu dana obuku u klubu u Babušnici pohađao je 51 polaznik, a njih 15 se posle toga zaposlilo.

Savetnica za zapošljavanje i predavač u klubu u Pirotu Tijana Kostić kaže da su nezaposleni veoma motivisani za tu vrstu obuke, jer posle nje shvate da traženje posla zahteva stalno angažovanje polaznika, kontinuirano praćenje oglasa i ličnu inicijativu prilikom kontaktiranja poslodavaca. Ona kao primer dobre prakse u saradnji NSZ i lokalnih poslodavaca ističe Dom zdravlja koji filijalu redovno obaveštava o slobodnim radnim mestima u toj ustanovi.

Obuke kreirane prema potrebama tržišta rada su jedna od atraktivnijih mera i privlače veliki broj nezaposlenih koji shvataju značaj stručnog usavršavanja. Na tromesečnoj obuci za poslastičara trenutno je osam nezaposlenih žena iz kategorije dugoročno nezaposlenih. Smilja Vučić ostala je bez zaposlenja posle 17 godina rada, a kaže da je oduvek želela da se bavi ovim zanatom i zadovoljna je što sada ima pravu priliku za to. „Nekoliko puta pokušavala sam da se zaposlim u ovoj struci, ali su me uvek pitali imam li sertfikat ili eventualno iskustvo. Ovo je sada idealna prilika da naučim i možda kasnije i započnem samostalni posao“, objašnjava Smilja. A njen trener, poslastičar Miloš Manojlović, koji je i sam bio korisnik NSZ podsticaja za samozapošljavanje i tako je i otvorio poslastičarnicu, kaže da je zadovoljan selekcijom kandidatkinja. „Nadam se da će ovakve obuke doprineti razvoju ovog našeg kraja, otvaranju novih radnih mesta, a možda i neka od polaznica krene mojim primerom i odluči se da otvori svoju poslastičarnicu“, izjavio je Miloš ne plašeći se nove konkurencije.

I dok polaznici obuka uče prve korake u struci, mladi sa srednjom ili visokom stručnom spremom dobili su mogućnost da se uključe u program pripravnika za ruralna područja i na taj način steknu prva iskustva u profesiji za koju su se školovali. Jedna od četvoro pripravnika koja je na pripravničkom stažu u agenciji za knjigovodstvo u selu Željuša kraj Dimitrovgrada jeste i Nadica Andonov. „Iako ima još puno da se uči, znanja koja sam ovde stekla su veoma značajna, jer ovo nisam mogla da naučim u školi. Nadam se da ću posle pripravničkog staža od devet meseci biti u mogućnosti da samostalno obavljam bar neke knjigovodstvene poslove“.

A pre nego što dođu do stručne prakse učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola moraju prvo da odluče u kom smeru žele da nastave školovanje, u čemu im pomažu savetnici za profesionalnu orjentaciju u Centrima za informisanje i profesionalno svateovanje (CIPS). Jedan je pre godinu dana otvoren u Pirotu i njegove usluge do sada je koristilo oko 900 korisnika sa kojima je razgovore, ali i testove profesionalne orjentacije obavljala savetnica Neda Mitrović. Ona nije čekala da mladi sami dođu u prostorije CIPS-a, već je obišla sve osnovne i srednje škole u gradu i obavestila ih o pomoći koju mogu dobiti. Druga grupa korisnika su nezaposleni koji se u CIPS-u mogu informisati o slobodnim radnim mestima, dobiti savet o profesionalnoj orjentaciji i psihološku podršku i pripremu za razgovor sa poslodavcem.

Zaposleni u NSZ filijali Pirot u okviru projekta „EU pomoć teže zapošljivim grupama“, sprovode i jednu potpuno novu meru aktivne politike zapošljavanja – karavane zapošljavanja. Obilazeći sela u svom okrugu oni informišu nezaposlene koji nisu na evidenciji NSZ o uslugama koje mogu da koriste ukoliko se prijave  na evidenciju. „Izlaskom na teren mi nezaposlene ohrabrujemo i motivišemo da se evidentiraju i na taj način dobiju mogućnost da koriste i sve ostale naše uloge. Do sada smo održali tri karavana, informisali 57-oro nezaposlenih, a njih 23-oje su prijavljeni  na evidenciju NSZ“, izjavio je v.d. direktora filijale, Dragan Jenaćković.

Tekst je preuzet iz Večernjih novosti gde je objavljen 8. juna