Evropski pokret u Srbiji i EU Info centar organizuju javnu debatu „Politika obrazovanja za novu razvojnu agendu Srbije“ koja će biti održana u četvrtak, 15. decembra u EU Info centru sa početkom u 12h.

U njoj će učestvovati Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Mihailo Crnobrnja, predsednik, Evropskog pokreta u Srbiji, Vigor Majić, director naučnog centra Petnica i Mirjana Kovačevič, direktorka Sektora edukacije iz Privredne komora Srbije. Debate će moderirati Gordana Lazarević, predsednica, Ekonomsko-poslovnog foruma EPuS-a.

Program razvoja Srbije je neophodan deo pristupanja Evropskoj uniji. U tom procesu dostizanje neophodnih kriterijuma i politički uslovi su jedna strana medalje, dok je druga prosperitetna budućnost države članice koja ne donosi probleme, nije siromašna i može da doprinese razvoju evropskih integracija, a ne da postane teret.

Takođe, evidentna je sve veća potreba za harmonizacijom između obrazovanja i privrede, gde je neophodno da se obrazovni sistem što pre usaglasi sa potrebama tržišta. U skladu sa tim postoje inicijative koje se odnose na implementaciju dualnog obrazovanja, koje potencijalno može da doprinese i značajnom smanjenju nezaposlenosti među mladima kao i značajnom unapređenju privrede.

Šta bi dobra razvojna strategija predstavljala za Srbiju u procesu evropskih integracija je bio predmet ranijih rasprava koje je Ekonomsko-poslovni forum organizovao, ali u ovoj debati fokus predstavlja i obrazovanje, koje je ključna komponenta koja treba da doprinese uspešnijem razvoju.

Bili bismo Vam izuzetno zahvalni ukoliko biste nam potvrdili Vaše učešće na adresu: desk@emins.org ili putem telefona 011 3640 174, najkasnije do utorka 13. decembra.