Kakvu podršku preduzećima u Srbiji pružaju programi Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i šta bi trebalo o tome da znaju preduzetnici? O ovim temama razgovarali smo na novoj radionici iz serijala informativnih online sesija koje realizuje EU info kutak u Nišu.

Sa velikim brojem zainteresovanih preduzetnika, najvažnije informacije, savete i uputstva podelio je kao predavač Ivan Brkić, konsultant i preduzetnik, koji ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u radu sa EU programima, posebno onima za podršku inovacijama i malim i srednjim preduzećima.

Sredstva EIB kreditne linije namenjena su za: kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava, finansiranje trajnih obrtnih sredstava ili za nematerijalna ulaganja kao što su razvoj, planiranje, troškovi istraživanja, razvoja distribucione mreže itd.

Prisutni su ovom prilikom mogli da se informišu o tome šta podrazumevaju InnovFIN garancije za inovacije, za nabavku obrtnih sredstava, šta omogućava EBRD kreditna linija za konkurentnost malih i srednjih preduzeća, za energetsku efikasnost i mnoge druge značajne teme.

  •  EIB već više od decenije pomaže razvoj malih i srednih preduzeća kroz veliki broj kredita i donacija u saradnji sa lokalnim bankama, doprinosi unapređenju konkurentnosti srpske privrede i razvoju inovativnog preduzetništva. Pored malih i srednjih preduzeća, značajna sredstva su izdvojena i za razvoj startup kompanija i preko 800 mikropreduzeća kroz različite programe.
  • EBRD srpskim preduzećima obezbeđuje potrebne veštine kako bi bila inovativnija, privukla finansijere, stekla odgovarajuće ekspertize i postala poslovni lideri, povećavajući konkurentnost i produktivnost privatnog sektora u Srbiji. Program takođe obezbeđuje i obuku za domaće konsultante s ciljem da unaprede svoje usluge za savetovanje preduzeća.

Ovo je samo jedna u nizu online radionica za preduzetnike koju organizuje EU info kutak u Nišu. Ideja je da svim potencijalnim i trenutnim korisnicima EU programa približimo mogućnosti za apliciranje, dobijanje finansijske i/ili savetodavne podrške za razvoj sopstvenog biznisa.

Sledeća radionica održava se 22. decembra od 18 sati, kada će zainteresovani imati prilike da se upoznaju sa programom WB EDIF – Instrumentom EU za razvoj preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu. Više detalja dostupno je na našem sajtu.

Mala i srednja preduzeća, kao i veće kompanije mogu konkurisati za finansijska sredstva i savetodavnu pomoć u poslovanju putem nekoliko programa i projekata Evropske unije. U zavisnosti od projekta, programa i oblasti kojom se preduzeća bave, sredstva Evropske unije mogu biti u obliku bespovratnih sredstava, zajmova, a u nekim slučajevima i garancija.

Share and Enjoy !

0Shares