Beogradska otvorena škola, u okviru projekta WeB4YES (Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih) raspisala je poziv za podnošenje projekata koji imaju za cilj unapređivanje javnih politika zapošljavanja mladih ipreduzetništva na lokalnom nivou. Poziv je raspisan u okviru projekta koji je podržala Evropska komisija.

Info sesija u Nišu, na kojoj će biti predstavljen javni poziv, zakazana je za 22. maj od 12 sati u EU info kutku.

„Kroz Poziv se nastoji da se unaprede kapaciteti organizacija civilnog društva sa Zapadnog

Balkana za učešće u donošenju odluka u javnim politikama, kao i za kreiranje i implementaciju inovativnih inicijativa vezanih za zapošljavanje mladih, zapošljivost i preduzetništvo. Pored toga, putem Poziva se podstiču organizacije civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana da sarađuju u osmišljavanju i implementaciji inovativnih pristupa usmerenih na zapošljivost i zapošljavanje mladih“ poručuju iz Beogradske otvorene škole.

Maksimalan iznos budžeta za svaki pojedinačni projekat može biti do 10.000,00€. Ukupna sredstva izdvojena za poziv iznose do 150.000,00 €. Dokumenta neophodna za apliciranje možete preuzeti na linku. Projektni predlozi se podnose do 5. juna putem onlajn formulara.

Svi zainteresovani za prisustvo info sesiji u Nišu, mogu se prijaviti popunjavanjem formulara.

Dodatne informacije o Info sesijama možete dobiti na mail: web4yes@bos.rs

Ovaj poziv je raspisan u okviru WeB4YES projekta koji je podržan u sklopu Programa podrške organizacijama civilnog društva i medijima 2016-2017 – Konsolidacija regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva od strane Evropske komisije.