Više od 150 osoba sa mentalnim problemima izašlo je iz ustanova socijalne zaštite nakon višegodišnjeg boravka u ustanovama, više od 200 pripremljeno je za izlazak iz ustanova, a više od 900 ljudi u zajednici koristilo je usluge pokrenute van institucija. Sve to omogućeno je zahvaljujući aktivnostima projekta Otvoreni zagrljaj koji sa pet miliona evra finansira Evropska unija.

Na završnoj konferenciji koja je održana u Beogradu u prisustvu ambasadora Majkla Devenporta, šefa Delegacije EU u Srbiji, Aleksandra Vulina, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Zlatibora Lončara, ministra zdravlja predstavljeno je 19 projekata koje su u okviru projekta Otvoreni zagrljaj realizovale ustanove socijalne i zdravstvene zaštite, organizacije civilnog društva i lokalne samouprave u cilju socijalne inkluzije i deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim problemima.

Šef delegacije EU Majkl Devenport ukazao je da su ovakve usluge i decentralizacija osoba sa problemima u mentalnom zdravlju standard i ustaljeni princip u evropskim zemljama.

“Ovaj projekat dokaz je neophodnosti saradnje institucija i lokalnih samouprava, uspeh zajedničkih napora”, rekao je Devenport.

On je rekao da je ponosan na to što je EU dala svoj doprinos i naveo da sa takvim aktivnostima treba nastaviti i u narednom periodu i omogućiti održivost njihovog finansiranja.

Ministar Aleksandar Vulin rekao je da život prema ovim osobama nije bio fer, pa zbog toga treba raditi na tome da se ta nepravda ispravi a ministar Zlatibor Lončar da “ovakve usluge treba da budu ubačene u sistem, da nastave rad i prošire se na celu Srbiju” i pozvao je da se svi koji imaju mogućnost da se uključe i pomognu realizaciju takvih projekata.

Foto: FoNet

Foto: FoNet

Ovim projektima, za čiju je realizaciju EU dodelila više od 2,3 miliona evra bespovratnih sredstava, razvijene su nove usluge u zajednici za osobe sa mentalnim i intelektualnim problemima, izgrađene su i opremljeni objekti za samostalno stanovanje, pokrenuti programi zbrinjavanja korisnika u hraniteljskim porodicama, a kako bi se sprečio dalji rizik od institucionalizacije (smeštanje u ustanove), otvoreni su centri za mentalno zdravlje, dnevni boravci i usluge pomoći u kući koji će biti na usluzi ovim ljudima. Osobe sa mentalnim problemima pripremane su više meseci za izlazak iz ustanova. Sa njima su radili stručnjaci različitih profila u svim ustanovama.

Otvoreni su objekti »stanovanja uz podršku« u Velikom Popovcu, Čurugu, Novom Bečeju, Staroj Moravici, Starom Lecu, Jabuci, Vlasotincu. U Kulini i Aleksincu je pokrenut program zbrinjavanja odraslih lica u hrantiteljskim porodicama, otvoreni su dnevni boravci u Šapcu i Valjevu, podržan nastavak rada istih u Beogradu. Pokrenuta je usluga »pomoć u kući« u Jagodini, Ćićevcu, Žabarima, a otvorena su i dva centra za mentalno zdravlje u Kikindi i Vršcu.

Na pokretanju, održanju, inoviranju ovih usluga radili su stručnjaci iz institucija socijalne i zdravstvene zaštite, lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, zajednički i sa velikim entuzijazmom. U narednom periodu neophodno je uvođenje ovih usluga u sistem, definisanje održivih izvora finansiranja i proširenje pokrenutih kapaciteta.

Tokom realizacije projekta Otvoreni zagrljaj od septembra 2012. do decembra 2015. ostvareni su brojni rezultati među kojima su:

– U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije formirana je Radna grupa za upravljanje i koordinaciju deinstitucionalizacije;

– Razvijen je Nacionalni Program deinstitucionalizacije;

– 11 ustanova socijalne zaštite izradilo je detaljne i realne planove transformacije;

– Urađena je Studija izvodljivosti koja je pokazala da postoje ljudski i finansijski resursi za sprovođenje moderne zaštite mentalnog zdravlja uz poštovanje ljudskih prava. „Novi sistem zaštite“ zasnivao bi se, uglavnom, na uslugama kao što su primarna zdravstvena zaštita i timovi mentalnog zdravlja u zajednici;

– Zaposleni u ustanovama socijalne zaštite učestvovali su u brojnim obukama o novim, modernim pristupima u socijalnoj zaštiti čija je suština u individualnom pristupu orijentisanom ka korisniku;

– Ovaj pristup poboljšava kvalitet života u ustanovi i omogućiće profesionalnu pripremu korisnika za izmeštanje iz ustanove, u najkraćem mogućem roku. Programi obuka biće i zvanično akreditovani što će omogućiti održivost prenošenja znanja tokom procesa transformacije ustanova i dalje deinstitucionalizacije.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici brojnih institucija i organizacija, nevladinih organizacija kao i korisnici usluga socijalne zaštite koji su započeli novi život u zajednici o čemu je snimljen dokumentarni film »Moji novi život« koji je prikazan na konferenciji.

Film je dostupan na sajtu projekta Otvoreni zagrljaj www.otvorenizagrljaj.rs kao i na YouTube kanalu Informacionog centra Evropske unije (EUIC) https://www.youtube.com/user/EUICBG.

Projekte su realizovale ustanove zdravstvene i socijalne zaštite, organizacije civilnog društva i lokalne samouprave iz Vršca, Kuline, Aleksinca, Novog Bečeja, Vlasotinca, Novog Kneževca, Jagodine, Šapca, Čuruga, Velikog Popovca,Valjeva, Jabuke kod Pančeva, Starog Leca, Stare Moravice i Beograda.

Od 2000. godine do danas EU donirala je 144 miliona evra za projekte pomoći sektoru socijalne zaštite u Srbiji.