Organizacije civilnog društva koje se bave osnaživanjem žena i temom rodne ravnopravnosti, mogu da se prijave na javni poziv UN Women koji je otvoren do 1. aprila. Povodom novog poziva za podnošenje predloga projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, u EU info kutku je prezentaciju održala Olja Janković Leković, projektna koordinatorka programa.

U okviru programa biće podržano najmanje četiri projekta. Ukupna vrednost je 120.000 evra, a pojedinačni projekti će biti podržani u iznosu od 20.000 do 30.000 evra.

Kako je navedeno, pravo da konkurišu imaju sve zvanično registrovane organizacije civilnog društva koje u Statutu kao jedan od ciljeva imaju rodnu ravnopravnost i ostvarivanje prava žena, sa dokazanim znanjima i minimum trogodišnjim iskustvom u ekonomskom osnaživanju žena i na polju rodne ravnopravnosti.

Projekat može da podnese jedna organizacija, a postoji i mogućnost da organizacija kao nosilac projekta dodeljuje grantove drugim OCD koje se bave pravima žena i rodnom ravnopravnošću, pri čemu je organizacija koja je podnosilac projekta odgovorna za rezultate, korišćenje resursa i izveštavanje. Trajanje projekta je od godinu dana do dve godine, a očekivan period početka realizacije je jun 2019.

Sve detaljnije informacije o konkursu i prijavni formular mogu se naći na sajtu UNDP-a u Srbiji.

Javni poziv za podnnošenje predloga projekta deo je programa „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji“ koji pruža podršku Vladi Republike Srbije u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije u oblasti rodne ravnopravnosti i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2020, kroz podršku implementaciji određenih mera i podršku ženskim organizacijama. Ovi projekti će doprineti sprovođenju mera Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost u periodu 2016-2020, koje se odnose na poboljšanje položaja žena na tržištu rada.

Projekat finansira Evropska komisija, a sprovodi se u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, Ministarstvom za evropske integracije, Delegacijom EU u Srbiji i ostalim partnerskim institucijama i organizacijama.