U izveštaju, Evropski revizorski sud je zaključio da iako je Evropska komisija dobro upravljala spredstvima pomoći koja se tiču klime, saradnja između Komisije i država članica nije adekvatna.

Klimatske promene bi mogle da gurnu u siromaštvo milione ljudi u zemljama u razvoju. Zajedno, EU i države članice su najveći izvor finansijskih sredstava u oblasti klime za zemlje u razvoju. U izveštaju, Evropski revizorski sud je zaključio da iako je Evropska komisija dobro upravljala sredstvima pomoći koja se tiču klime, saradnja između Komisije i država članica nije adekvatna.

„Da bi EU maksimalno povećala svoj uticaj, Komisija i države članice moraju blisko da sarađuju“, rekao je Gijs de Vries, član Evropskog revizorskog suda odgovornog za izveštaj. „Komisija nije bila dovoljno jak vođa, a države članice nisu imale dovoljno razumevanja za njene inicijative.“

U 2009. godini, razvijene zemlje su ugovorile „Brza početna finansijska sredstva“ od 30 milijardi dolara za 2010-2012. i dugoročnu obavezu od 100 milijardi dolara godišnje do 2020. Države članice EU i Komisija se nisu dogovorile o tome kako će da ispune svoju dugoročnu obavezu i nejasno je u kojoj meri je EU ispunila svoju obavezu za brza početna finansijska sredstva. Ne postoji dogovor širom EU o tome kako da se definišu finansijska sredstva za klimu, kao ni efikasni sistem praćenja, izveštavanja i potvrđivanja. EU se dogovorila oko Kodeksa ponašanja o komplementarnosti i podeli rada u razvojnoj politici, ali države članice i Komisija ne razmenjuju informacije o raspodeli finansijskih sredstava za klimu.

Širom sveta,osnivaju se desetine finansijskih fondova za klimu.Ova proliferacija predstavlja značajne izazove u koordinaciji, vlasništvu i odgovornost. Države članice ne žele da spoje ili zatvore svoje nacionalne fondove. Komisija je pokrenula dodatnu inicijativu, Alijansu za globalne klimatske promene. Države članice su odobrile ovu inicijativu,ali su kasnije pokazale da ne žele da je podrže. Nedoslednost je doprinela značajnom jazu između ambicija Alijanse za globalne klimatske promene i njenih dostignuća.

Komisija je svoje programe usmerila na odgovarajuće prioritete, ali su neophodni značajni dalji napori kako bi se osigralo da se programi EU i država članica dopunjuju i da bi se sprečila korupcija.