Projekat “Ovde smo zajedno – evropska podrška za inkluziju Roma”, koji finansira EU a sprovodi Misija OEBS-a, poboljšala je toj nacionalnoj manjini pristup osnovnim pravima u oblasti zdravstva, obrazovanja, stanovanja i zapošljavanja, ocenjeno je danas na sastanku Upravnog odbora tog projekta.

Direktorka kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je da je u proteklom periodu, u okviru tog projekta, lična dokumenta dobilo 20.000 Roma, da je pokrenuto 969 administrativnih i sudskih postupaka za upis u matične knjige rodjenih, podeljeno je 500 stipendija za srednjoškolce, a u planu je dodela još 500 stipendija.

Ona je istakla da je obrazovanje preduslov za izlazak iz siromaštva, sa kojim se pripadnici romske nacionalne manjine najčešće suočavaju, te je zato kroz projekat osim osim stipendiranja pokrenuta i inicijativa pedagoških asistenata, uz čiju podršku je u predškolske ustanove upisano 1.279 dece.

Prema njenim rečima, uručena su i priznanja najboljim praksama u zapošljavanju Roma i to za 18 preduzeća koja će zaposliti preko 60 Roma.

Što se tiče pomoći u oblasti stanovanja, putem tendera, odobrana je firma koja je počela pripremu tehničke dokumentacije za potrebe unapredjenja podstandarnih romskih naselja u 15 opština, a trenutno se izradjuje 13 urbanističkih planova u 11 opština, rekla je Paunović.

Projektni menadžer Delegacije EU u Srbiji Ana Milenić rekla je da je taj projekat jedan od najkompleksnijih koji je Srbija imala kada je u pitanju inkluzija Roma te da je neophodno njegovo produženje od šest meseci, da bi se započete aktivnosti završile.

Rukovodilac projekta iz Misije OEBS Lojd Tudik rekao je da je zadovoljan razultatima i da je poboljšan pristup Roma osnovnim pravima.