U prepunoj sali EU info centra prof. dr Jelena Erdeljan održala je predavanje “Uloga (plemićkih) žena u društvenim mrežama pre interneta. Povezivanje Srbije i Evrope u srednjovekovno i rano moderno doba“.

Kroz primere plemkinja srpske srednjevekovne države, postvizantijskog i ranog modernog doba, profesorka Eredeljan je govorila o ženama koje su kroz dinastičke brakove i porodične veze, uticale na povezivanje Srbije sa drugim zemljama Evrope i duhovnim centrima.

One su, zahvaljujući svojoj istaknutoj poziciji i poreklu, kreirale, održavale kontakte i stvarale društvene mreže kroz korespondenciju i hodočašća, ktitorstvo i dobrotvorne institucije, škole i bolnice koje su bile osnivane pod  njihovim nadzorom. U srednjovekovno i rano moderno doba povezivale su srpske zadužbine, poput manastira Gradca iz XIII veka ili zadužbina na Fruškoj Gori iz XVI veka, sa evropskim i svetskim centrima poput Rima i Jerusalima, Barija i Budimpešte, Celja i Carigrada. Poreklom iz vladarskih kuća Anžuvinaca, kao u slučaju Jelene, žene kralja Uroša I Nemanjića, ili Arijanita Komnina iz Albanije, kao u slučaju Angeline, žene despota Stefana Brankovića, održavale su veze između različitih ljudi, konfesija, regija i političkih opcija, uspevajući, istovremeno, da zadrže visok stepen sopstvene individualnosti kao persone velike harizme i duhovne i intelektualne inspiracije.

Na kraju svog predavanja profesorka Erdeljan je iznela ideju o projektu – programu, kojim bi se na osnovu istorijskih podataka napravila „vizuelna mreža“ različitih interakcija pojedinih istorijskih ličnosti što bi mogao biti temelj budućih naučnih istraživanja.

Predavanje “Uloga (plemićkih) žena u društvenim mrežama pre interneta. Povezivanje Srbije i Evrope u srednjovekovno i rano moderno doba“ je treće u seriji akademskih predavanja “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja”, koja se održavaju u EU info centru u Beogradu.

plemkinje-predavanje-euic-3Dr. Jelena Erdeljan je vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, autor više knjiga i studija posvećenih kulturi i vizuelnoj kulturi Balkana i mediteranskog sveta. Organizator je i predavač na brojnim međunarodnim naučnim radionicama i letnjim školama, među kojima se izdvajaju one sprovedene u saradnji sa univerzitetima u Konstancu, Kelnu (Nemačka) i Ben Gurion univerzitetu u Negevu (Izrael). Alumna univerziteta u Konstancu. Dr. Erdeljan je bila izvršni koordinator TEMPUS projekta “Razumevanje vizuelne kulture na Balkanu”. Od 2008. organizuje i vodi međunarodne akademske radionice “Jevrejska umetnost i tradicija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Share and Enjoy !

0Shares