Novi vebsajt Susedi EU, napravljen u okviru programa OPEN Neighbourhood, počeo je sa radom!

Vebsajt je trenutno dostupan na četiri jezika: arapski, francuski, engleski i ruski, a biće proširen prevodima na jermenski, azerbejdžanski, beloruski, gruzijski, hebrejski, rumunski i ukrajinski.

Cilj portala je jednostavan pristup jasnim informacijama – organizovanim po zemljama i temama – o saradnji EU sa partnerskim zemljama u regionima na istoku i jugu susedstva EU. Portal sadrži ažurirane informacije, novosti, događaje, članke, intervjue i iskustva korisnika kao i pregled projekata koje EU realizuje u mnogobrojnim oblastima saradnje. Novi portal zamenjuje stari veb sajt Informativnog centra o susedima EU