Evropska fondacija za obuku poziva na prijavu za konkurs koji je otvoren za sve škole, univerzitete i centre za obuku (javne i privatne) koji pružaju stručno obrazovanje i obuku u partnerskim zemljama Evropske fondacije za obuku.[1]

Kroz rad koji obavlja, Evropska fondacija za obuku podstiče partnerske zemlje da razvoj preduzetništva uključe u stručno obrazovanje i obuku kao i da razmenjuju dobre prakse. Institucija za pružanje obuke izabrana kao nosilac najbolje prakse će dobiti prigodnu nagradu u znak priznanja njenog rada, a njena najbolja praksa će se dalje prenositi na sastanku na visokom nivou u Beču u novembru 2018. kao i putem mreža Evropske fondacije za obuku.

Način na koji se preduzetništvo promoviše kroz stručno obrazovanje i obuku privlači sve veću pažnju tvoraca politike u Evropskoj uniji u kontekstu nastojanja da se izgrade konkurentnije ekonomije koje nude veće mogućnosti za zapošljavanje. Preduzetništvo je ključna veština, neophodna za razvoj preduzetničkog načina mišljenja i karaktera pre svega mladih ljudi te predstavlja najnoviju oblast razvoja politika. Imajući u vidu da je preduzetništvo kao ključna sposobnost još uvek u povoju, otvaranje pristupa dobrim praksama za nastavnike, stručnjake za razvoj nastavnih planova i programa te tvorce politika, nudi ideje i prilike za dalje unapređenje nihovog rada.

Svi zainteresovani da prilože svoju dobru praksu treba da:

  • se prijave za onlajn seminar Evropske fondacije za obuku gde će dobiti dodatne informacije o konkursu i informisati se o najnovijim dešavanjima u okviru EntreComp-a (link za registraciju), i
  • popune obrazac za prijavu (Platforma dobre prakse)

Prijave treba slati na engleskom do 22. maja 2018. na e-mail: EntreComp@etf.europa.eu

Detaljne informacije možete saznati ovde

[1] Albanija, Alžir, Azerbejdžan, Belorusija, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Egipat, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Jermenija, Jordan, Kazahstan, Kirgistan, Kosovo*, Liban, Libija, Maroko, Moldavija, Palestina**, Rusija, Sirija, Srbija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Turska, Ukrajina, Uzbekistan.

* Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

** Ova oznaka se neće tumačiti kao priznanje države Palestine i ne prejudicira pojedinačne stavove država članica po tom pitanju.