Gradski forum ,,Osobe sa invaliditetom iz perspektive medija’’ u organizaciji Media i reform centra i fondacije PONS održan je u EU info kutku u Nišu. O temi su diskutovali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, organizacija koje se bave ljudskim pravima, akademske zajednice, komunikolozi, psiholozi i građani zainteresovani za temu.

Komunikološkinja i psihološkinja Marija Milanović koja je i sama slepa osoba konstatovala je da ,,postoje tri pola izveštavanja o osobama sa invaliditetom (OSI) – kao o superherojima, kroz patetiku i realistično’’. Sa njom se saglasio Ivan Novković iz fondacije PONS koji je uočio da ,,pojedini mediji ne razumeju zbog čega je pogrešno koristiti termin ,,uprkos’’ kada izveštavaju o OSI. Tako se stvara slika o “super-bogaljima”. Često, međutim, dolazi i do promene terminologije u medijima što i same novinare dovodi u nedoumicu. ,,Ipak, ono što zaista treba izbegavati jeste termin “osobe sa posebnim potrebama”. Mi zaista imamo samo osnovne ljudske potrebe’’, sugeriše komunikološkinja Marija Milanović koja je primetila da u poslenje dve godine postoji pad prilagođenosti prilagođenosti medijskih sadržaja slepim i slabovidim osobama.

Na forumu je bilo reči i o medijskoj situaciji u Srbiji. Osvrćući se na to, profesorka Filozofskog i pravnog fakulteta dr Jelena Vučković je kazala da ,, kad pravo na informisanje nije pravo, već usluga, govorimo o tržištu. Onda mediji gledaju šta donosi novac i izveštavaju o komercijalnim temama’’. Na gradskom forumu je zaključeno da sva sredstva javnog informisanja moraju jednako da tretiraju sve članove društva, kao I da je uloga civilnog sektora veoma značajna kada je reč o problemima osoba sa invaliditetom.