Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), organizovao je okrugli sto na temu „Uticaj kovida 19 na socijalnu inkluziju osetljivih grupa”. Učesnici su razgovarali su o izazovima sa kojima se pripadnici romske zajednice, deca bez roditeljskog staranja, žene žrtve porodičnog nasilja i osobe sa invaliditetom suočavaju u vreme pandemije virusa korona, kao i o prilikama koje se u ovom periodu pojavljuju za socijalnu inkluziju ovih osetljivih grupa.

Glavni zaključak okruglog stola, koji je pratilo preko 130 učesnika, jeste da je izazovan i nepovoljan položaj pripradnika osetljivih društvenih grupa još dodatno pogoršan u vreme aktuelne zdravstvene krize i da donošenje odluka o merama zaštite stanovništva mora uključivati i predstavnike osetljivih grupa. 

Među učesnicima bili su predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, lokalnih samouprava, nacionalnih i lokalnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave smanjenjem siromaštva, promovisanjem i zaštitom prava osetljivih grupa. Učesnici su se složili da je tokom pandemije posebno značajna bila pomoć međunarodnih i domaćih organizacija u vidu obezbeđivanja paketa pomoći, finansijske podrške servisima za osetljive društvene grupe, kao i zaštitne opreme. 

Uvodničari su istakli da se Evropska unija brzo prilagodila i uputila pomoć zdravstvenom sistemu Srbije, ali da nije zaboravila ni na osetljive grupe. Do sada su najviše pomogli romskoj zajednici tako što su obezbedili pakete hrane i sanitarnih sredstava, ali u narednom periodu može se očekivati i pomoć za ostale osetljive druš’tvene grupe. Mirjana Maksimović, program menadžerka za socijalnu inkluziju Delegacije EU u Srbiji istakla je da je nephodno da učimo od ljudi koji rade na terenu direktno sa zajednicom: „U kriznim vremenima civilni sektor se brže organizovao.“ Maksimović je takođe istakla da je EU do sada pomogla zdravstvo i osetljive kategorije, pre svega, romsku zajednicu i one kojima je pomoć najpotrebnija, sa oko pet miliona evra i da će se ovakav vid pomoći nastaviti i tokom sledeće godine.

Ovaj događaj je bio prilika i da se lokalne samouprave informišu o merama aktivne inkluzije koje mogu predvideti u svojim prijavama na poziv za podnošenje projekata koji ovaj program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” raspisuje u novembru 2020. godine. ”Današnja diskusija je bila izuzetno korisna svim učesnicima jer smo saznali neposredno iskustvo pripadnika romske zajednice, osoba sa invalididtetom, žena žrtava porodičnog nasilja i dece i mladih bez roditeljskog staranja u vreme pandemije kovida19. Ohrabrujuće je i što smo razmenili primere dobre prakse tj. kako su uz kreativnost i posvećenost neke postojeće socijalne usluge našle svoj put do korisnika, a osmišljene su i nove. Nadam se da će upravo ti primeri motivisati lokalne samouprave da nam pošalju svoje predloge projekata za socijano stanovanje i komplementarne mere aktivne inkluzije za najosetljivije članove svojih lokalnih zajednica”, istakla je Dragana Milošević, predstavnica UNOPS-a i menadžerka programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”.

Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja za 500 porodica sa najmanje 1500 članova koji pripadaju najugroženijoj populaciji u najmanje 20 lokalnih samouprava. Komplementarne mere socijalne inkluzije predviđene su za 1000 najugroženijih muškaraca, žena, dečaka i devojčica. Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra za sprovođenje Programa, a Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) izabrana je kao implementacioni partner. Nacionalni partneri i korisnici Programa su: Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Ministarstvo za evropske integracije.

Share and Enjoy !

0Shares