U sredu, 25. oktobra, u 11h, EU Info Point u Novom Sadu organizuje  okrugli sto  u znak obeležavanja Svetskog dana hrane. U preko 150 zemalja širom sveta organizuju se događaji koji imaju cilj da  promovišu svest i akcije za one koji su gladni i potrebe svake zemlje da obezbede sigurnu i kvalitetnu hranu, koja zadovoljava nutritivne vrednosti za sve građane. Ulaganjem u ruralni razvoj, međunarodna zajednica može takođe iskoristiti potencijal migracije za podršku razvoju i izgradnju podršku raseljenih i domaćih zajednica, čime se postavlja osnova za dugoročni oporavak i inkluzivan i održiv rast. Tri četvrtine ekstremno siromašnih zasnivaju svoj život na poljoprivredi ili drugim seoskim aktivnostima. Stvaranje uslova koji omogućavaju seoskim ljudima, a posebno mladima, da ostanu kod kuće kada smatraju da je to sigurno i da imaju više potpornih sredstava za život, predstavlja ključnu komponentu bilo kog plana za suočavanje sa izazovom migracije. U toj celoj priči važnu ulogu igra obrazovenje, kroz koje se stiču nove veštine za savladavnje izazova u ruralnim sredinama.

Cilj ove debate na okruglom stolu je promovisanje svesti o značaju sigurne i kvalitetne hrane,  koja se iznosi na tržište i do tanjira svakog čoveka. Takva hrana  proizvedena u Srbiji i drugim zemljama treba  da zadovoljava hranljive vrednosti i obezbedi zdravlje čoveka, , fizičku kondiciju i socioekonomske uslove , posebno dece i ranjivih grupa.

U okviru ovog događaja govornici iz Fondacije za razvoj domaćinstva i Asocijacije potrošača Srbije predstaviće značaj obrazovanog mladog poljoprivrednika, sigurnost hrane i migracije, kvalitet i bezbednost  hrane i  navike potrošača pri kupovini hrane, kako donose odluku o kupovini, gde kupuju, obraćaju li pažnju na nutritivne vrednosti, ishranu dece.

Učesnici okruglog stola su predstavnici institucija, nevladinih orgnaizacija i medija.