U utorak, 31. oktobra, EU Info kutak iz Novog Sada zajedno sa novosadskim Arhus centrom organizuje na Univerzitetu Educons u Sremskoj Kamenici radionicu na temu Održive ekonomije za budućnost „Napredak ka cirkularnoj/održivoj ekonomiji u Vojvodini – pokretači i ometači eko inicijativa – pregledna studija“.

Učesnike će sa temom upoznati predstavnik Arhus centra iz Novog Sada, Predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Predstavnik Misije OEBS u Srbiji.

Tanja Petovar, konsultant na projektu će govoriti o cirukularnoj ekonomiji i pravnom okviru, a predstaviće i rezultate i liste aktivnosti usmerene na donosioce odluka na lokalnom, pokrajinskom i državnom nivou.

Dr. Biljana Viduka rukovodilac tematskog tima za poljoprivredu predstaviće rezultate studije „Napredak ka cirkularnoj/održivoj ekonomiji u Vojvodini – pokretači i ometači eko inicijativa“.

Prof. dr. Jelena Atanackovic- Jelicic rukovodilac tematskog tima za građevinarstvo i Prof. dr. Igor Maras  će predstaviti rezultate svog dela istraživanja, nakon čega sledi diskusija i donošenje zaključaka.